CATALÀ

FORMACIÓ ACADÈMICA:

 • SGR Grup Tradumàtica des de 2000 (http://www.tradumatica.net/)
 • Professora Titular d’Universitat, Àrea de Traducció, perfil de Terminologia aplicada a la Traducció (abril 1997)
 • Doctora en Lingüística (novembre de 1993)
 • Llicenciada en Filologia Hispànica (juny de 1985)

SITUACIÓ PROFESSIONAL:

 • Jubilada des de gener de 2023.
 • Sotsdirectora/Secretària acadèmica del DTIEAO des de febrer de 2018 fins gener 2023.
 • PDI, Professora Ajudant d’Universitat 1995-1997.
 • PDI, Professora Titular d’Universitat des del 25 d’abril de 1997.
 • ORGANISME: Universitat Autònoma de Barcelona
 • FACULTAT: Facultat de Traducció i d’Interpretació
 • DEPARTAMENT: Departament de Traducció, Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental
 • DIRECCIÓ POSTAL: Universitat Autònoma, Edifici K, 08193 Bellaterra, TELÈFON: 34 93 581636, FAX: 34 93 5812762
 • CORREU ELECTRÒNIC: Anna.Aguilar-Amat@uab.cat
 • ORCID: orcid.org/0000-0001-7257-6293
 • Web of Science Researcher ID AAA-8975-2019
 • Membre de l’Institut de Recerca de l’Esport de la UAB, UAB. Edicifi N. Planta 1
 • Presidenta de QUARKpoesia, Aula de Poesia de la UAB, Cultura en Viu-Centre de les Arts (des de 2003)

ACTIVITAT DOCENT:

 • 2013-2015: Coordinadora de Treballs de Fi de Grau de la FTI, modalitat de Traducció i Interpretació. (Assignatura de 12 ECTS, grups 101486 i 103698).
 • 2014-2020: Professora de Herramientas de documentación y recursos informáticos al master oficial Traducción, Interpretación y Estudios interculturales, en l’especialitat de Traducción y Mediación Intercultural
 • 2009-2014: Professora de Terminologia al màster oficial de Traducción, Interpretación y Estudios Interculturales, mòdul 4 de Traducció especialitzada jurídica i tècnica en l’especialitat de Traducción y mediación intercultural.
 • 2010-2020: Professora de Terminologia Aplicada a la Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona. Grau de Traducció i Interpretació. 3er curs. Assignatura de 4 crèdits.
 • 1996-2010: Professora de Terminologia Aplicada a la Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona. Assignatura obligatòria de 9 crèdits. Segon cicle, llicenciatura de Traducció i Interpretació
 • 1985-1988: Professora de Batxillerat, Departamentd’Ensenyament, Generalitat de Catalunya

– Docència de Tercer Cicle:

 • 2004-2005: Modelos globalísticos y modelos especializados (UPC, Arquitectura)
 • 2002-2003: Bases de Coneixement i Traducció Automàtica (UAB, FTI)
 • 2001-2002: Eines per a la Traducció en suport informàtic (UAB, FTI)
 • 2000-2001: Eines per a la Traducció en suport informàtic (UAB, FTI)
 • 1999-2000: Traducció Automàtica i Traducció Assistida (UAB, FTI)
 • 1998-1999: Problemes Lingüístics de la Traducció Automàtica (UAB, FTI)

ACTIVITATS DE CARÀCTER CIENTÍFIC O PROFESSIONAL:

2020-2023

Describing post-editese in Machine Translation
Start: 01-06-2020 – End: 31-05-2024
ID: PID2019-108650RB-100 Retos de investigación I+D+i Ministerio

2020-2022

MultiTraiNMT – Machine Translation training for multilingual citizens
Start: 01-09-2019 – End: 31-08-2022
Project Reference: 2019-1-ES01-KA203-064245
EU Grant: 293130 EUR Programme: Erasmus+ 
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action Type: Strategic Partnerships for higher education
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-deta…

2009-2020

 • ProjecTA (Traducció Automàtica i Postedició). Investigador a temps complet.
  REFERENCIA: FFI2013-46041-R 
  INVESTIGADOR PRINCIPAL 1: OLGA TORRES HOSTENCH 
  ENTIDAD SOLICITANTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
  TÍTULO: PROYECTOS DE TRADUCCION CON TRADUCCION AUTOMATICA ESTADISTICA Y POSEDICION 
  DURACIÓN EN AÑOS: 3 años desde 2014 hasta 2017, prorrogado hasta 2018.
 • PROJECTA-U. Investigador a temps parcial.
  Referencia: FFI2016-78612-R
  Investigador principal 1: OLGA TORRES HOSTENCH
  Entidad solicitante: Universidad Autónoma de Barcelona
  Título: PROJECTA-U: USUARIOS DE TRADUCCION AUTOMATICA
  Duración en años: 3 años, desde 2017 hasta 2020
  Propuesta de financiación (costes directos, en euros) 40.000 €
  Centro: FACULTAD DE TRADUCCION E INTERPRETACION
  Número de investigadores participantes: 11
   
 • NEÓMETRO: La medición de la neologicidad y la diccionariabilidad de los neologismos en español (Neómetro)
  Tipo de contrato/Programa: Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación del conocimiento
  Administración financiadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
  Investigadora principal: Judit Freixa Aymerich
  Entidades participantes: Universitat Pompeu Fabra / Universitat Autònoma de Barcelona.
  Número de proyecto/contrato: FFI2016-79129-P
  Importe (costes indirectos incluidos): 42.350 €
  Duración desde: 30/12/2106 hasta: 29/12/2020
  Número de investigadores participantes: 12
   
 • Red POST-IT: La formación de poseditores
  REFERENCIA: FFI2011-16021-E (subprograma FILO).
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pilar Sánchez-Gijón 
  ENTIDAD SOLICITANTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
  TÍTULO: Red POST-IT: La formación de poseditores
  DURACIÓN EN AÑOS:
  https://sites.google.com/a/tradumatica.net/postit_es/

2000-2009:

 • Direcció acadèmica, coordinació i presentació del I cicle de conferències sobre l’Àfrica subsahariana de 40 hores de duració intitulat Cultures entelades: el cas de l’Àfrica subsahariana. Amb Jean Bosco Botsho.
 • Direcció acadèmica del II cicle de conferències sobre l’Àfrica subsahariana de 42 hores de duració intitulat Desminoritzar les cultures: el coneixement al sud del Sàhara. Amb Jean Bosco Botsho.
 • Direcció acadèmica del III cicle de conferències sobre l’Àfrica subsahariana de 40 hores de duració intitulat Saviesa, màgia, mite.
 • Participació en el projecte Europeu “The EMLIT project. European Minority Literatures in Translation”, Grant Application Form 2002. “Culture 2000. Framework Program in Support of Culture”, European Comission, Education and Culture DG. Culture, Audiovisual Policy and Sport. Policy Development in the Cultural Sphere. Reference number: CLT 2002-Sec/. Grant Agreement nr 2002-0343/001-001 CLT CA14. Leader of the project: Paula Burnett, Brunel University, Kinston Lane, Uxbridge, UB8 3PH, UK. Participants:Sofía Muñoz Valdivieso, Universidad de Màlaga (Spain. Languages provided: Arabic, Galitian)Anna Aguilar-Amat, Jean Bosco Botsho,Universitat Autònoma de Barcelona (Spain. Languages provided: Catalan, Amazigh, Gun) Eleonora Chiavetta, Carla MartinoUniversità de Palermo (Italy. Languages provided: Sicilian, Albanian) Harald Tanzer, Maria Thurmair, Universität Regensburg (East Germany. Languages provided: Sorbian, Turkish, Greek) Bénédicte Ledent, Christine Pagnoulle, Université de Liège (Belgium. Languages provided: Wallon, Picard, Lingala) Paula Burnett, Brunel University (United Kingdom. Languages provided: Caltic, Scottish gaelic, Welsh, Hindi, Urdu, bengali, Sinhala).
 • Fundació/Coordinació del grup Tradumàtica des de gener de 2003 i fins juny de 2005.
 • Fundació/Presidència de QUARKpoesia, 2003-2009.
 • Directora de la col·lecció de poesia Refraccions del Servei de Publicacions de la UAB.
 • Direcció d’una beca de l’organisme Autònoma Solidària (Vicerectorat de Relacions Internacionals) atorgada a l’alumne Pathé Sidibé, procedent de Guinea Conakry. El becat realitza un manual d’introducció a la seva llengua africana materna, el Peul (amb la col·laboració del Dr. Carles Castellanos) i una demarcació dels problemes de terminologia comparativa i contrastivitat conceptual en torn de les equivalències Peul, Castellà, Francès i Anglès.
 • Direcció acadèmica i membre del professorat de les diferents edicions de la diplomatura de postgrau Traducció i Noves Tecnologies. Coordinació: Pilar Sánchez-Gijón (http://www.fti.uab.es/pg.tradumatica/)
 • Investigadora a temps complet a projecte TRACE: TRaducción Asistida, Calidad y Evaluación (MEC, nº de ref. HUM2006-04349/FIL,2006-2009.
  Investigadora principal: Pilar Sánchez-Gijón.

1996-2000:

 • Disseny de BACUS (BAse de Coneixement UniverSitari) una base de dades terminològica construïda per l’alumnat de quart curs en el seu pas per la Facultat. Hi han col·laborat diversos experts com a assessors, incloent-hi professors dels departaments de Geologia, Farmacologia, Crisi d’empreses, Epidemiologia, Geografia i Fotoquímica. Actualment BACUS consta d’uns 35.000 conceptes i més de 80.000 denominacions. S’ha rebut l’ajut de la OAID (Oficina Autònoma Interactiva Docent) de la UAB. Veure: http://www.fti.uab.es/departament/BACUS/index.htm
 • Projecte 161610 del Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB per a la recopilació de 500 termes del castellà sobre Regeneració Forestal en col·laboració amb la Universitat de Saarlandes (Saarbrücken) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) – UAB per la creació d’una base de dades amb equivalències en castellà, anglès i alemany en suport MultiTerm.
 • Direcció d’una beca de l’organisme Autònoma Solidària (Vicerectorat de Relacions Internacionals) atorgada a l’alumne Pathé Sidibé, procedent de Guinea Conakry. El becat realitza un manual d’introducció a la seva llengua africana materna, el Peul (amb la col·laboració del Dr. Carles Castellanos) i una demarcació dels problemes de terminologia comparativa i contrastivitat conceptual en torn de les equivalències Peul, Castellà, Francès i Anglès.
 • Direcció acadèmica i membre del professorat de les diferents edicions de la diplomatura de postgrau Traducció i Noves Tecnologies. Coordinació: Pilar Sánchez-Gijón (http://www.fti.uab.es/pg.tradumatica/).

1994-1995:

 • Investigador i implementador a temps complet en el Grup d’Investigació en Lingüística Computacional de la Universitat de Barcelona -GILCUB-, Fundació Bosch i Gimpera. Participació en els següents projectes: 1) MULTEXT (LRE62050, III Programa Marc de R+D de la CEE, Línia de recerca: Sistemes telemàtics d’interès general, àrea 6: Recerca i enginyeria lingüística). Els objectius del projecte són establir estàndards de software per al treball amb còrpora i comprovar i estendre les convencions basades en el TEI (Text Encoding Initiative) amb especificacions especialment dedicades a còrpora multilingües i a les necessitats de les eines per al processament del llenguatge natural i la recerca de Traducció Automàtica basada en corpus. 2) TRADE (LMAP9303-Multilingual Action Plan, CEE). El projecte TRADE es proposa dissenyar un sistema operatiu preindustrial de Traducció Automàtica basat en els recursos i la tecnologia desenvolupada per al programa EUROTRA de la Unió Europea.

1990-1993:

 • Investigador i implementador a temps complet en el sistema ATLAS de Traducció Automàtica desenvolupat per FUJITSU segons el conveni C1135 de col·laboració entre FUJITSU-ESPAÑA i la Universitat Politècnica de Catalunya. Confecció de la gramàtica de generació i del diccionari d’espanyol.

1989-1990:

 • Investigador i implementador a temps complet al projecte de Traducció Automàtica EUROTRA (EUROTRA-ESPAÑA) subvencionat per la Comunitat Econòmica Europea i el Ministeri d’Educació i Ciència segons Contracte d’Associació signat el 26 de desembre de 1986. Confecció dels mòduls ECS-ERS-IS (estructura de constituents, estructura relacional i mòdul d’interfície) de la gramàtica espanyola per anàlisi i generació d’oracions.

 1988-1989:

 • Ajudant d’investigació al projecte PB87-0780 de la CICYT, Diccionario Electrónico del Español, dirigit per Carlos Subirats Rüggeberg de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Ajudant d’investigació al projecte TYC90-403 del Ministeri d’Obres Públiques i Transports (Direcció General de Telecomunicacions), Sistema de Diccionarios Electrónicos del Español: Una base de datos para el análisis léxico automático del español, dirigit per Carlos Subirats Rüggeberg de la Universitat Autònoma de Barcelona.

DIFUSIÓ DE LA CIÈNCIA:

 • 14-30 d’abril de 2015:

Festa de la Ciència, Festival NOVUM 2015. Estand Tradumàtica: «La Traducció Automàtica: funciona?». Participació la Festa al Disseny Hub Barcelona (100 activitats, 15.000 visitants). Ajuntament de Barcelona, Creaciència (TV3), Institut de Cultura de Barcelona. Conferència inaugural al Saló de Cent «L’aventura d’emprendre des de la ciència», trobades i jornades «Emprendre des de la Universitat», «STEAM Aprendre avui per resoldre el demà!», «Encontre recerca i empresa. Idees per inspirar, commoure i estimular el pensament creatiu», «Fòrum de la demanda d’innovació», «Segon Citizen Science Day»; la Mostra audiovisual; l’exposició de projectes de ciència ciutadana «Tots fem ciència!»;  les accions i instal·lacions d’Art i interferències «Live-graphic-reporting: per una ciència més oberta», «Water Light Graffiti», «Pop-up BioHack Lab», «Ecos de Carles Buïgas» i «Cartografia aèria de barri». 

 • 8, 9, 10 i 11 d’abril de 2015:

XIII Fira de Recerca en Directe 2015. Parc de Recerca UB. Cosmocaixa. Horari: de 10h a 15h durant els dies laborables. Exposició de projectes de Recerca per a escoles de secundària. El dia 9 d’abril a les 12 hores es va dur a terme una visita institucional guiada pels estands de la Fira que va comptar amb la presència del vicerector de Política Científica de la Universitat de Barcelona, Enric I. Canela; la directora general del Parc Científic de Barcelona, Montserrat Vendrell; el director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social “la Caixa”, Enric Banda; i el director de CosmoCaixa, Lluís Noguera. file:///C:/Users/AAA/Downloads/Informe%20final-participants%20-Fira%20Recerca%20en%20directe.pdf

 • Projecte/CC : LZ610716 / D044100 «La ciència vista pels poetes».

2012 ACDC (Accions de Comunicació, Didàctica i Divulgació del Coneixement Científic), núm. 2012ACDC00193.  Convocatòria d’àjuts en l’àmbit de la comunicació didáctica i divulgació científica. Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya. Projecte/CC : LZ610716 / D044100. Sota la coordinació d’Anna Aguilar-Amat diversos científics també poetes ofereixen una visió peculiar de les seves disciplines: David Jou (Física), Jaume Terradas (Ecologia), Xavier Xarles (Matemàtiques), Antoni Clapès (Informàtica), Àngel Terrón (Química), Josep Maria Gili (Oceanografia), Francesc Uribe (Zoologia), Fidela Frutos (Arquitectura), Màrius Serra (Lingüística i Ètica), Jordi Casabona (Medicina).

CÀRRECS ACADÈMICS DE GESTIÓ:

 • 2018 fins l’actualitat: Sotsdirectora/Secretària acadèmica del DTIEAO (Departament de Traducció, Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental) – FTI – UAB
 • 2013-2016: Coordinadora dels Treballs de Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Traducció i Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental (FTIEAO)
 • 2009-2011: Coordinadora acadèmica del SERIM (Servei d’Informàtica de la FTI)
 • 1999-2001: Responsable de Recerca del Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB

CONVENIS:

 • Conveni de col·laboració en el marc del Grup Tradumàtica amb MSS SL- Management System Solutions.  Data d’inici 24/01/2017, data fi: 23/01/2017. Codi: 15434
 • TRANSIT XV – Localització del sistema de Memòria de Traducció. Empresa/administració finançadora: STAR Servicios Lingüísticos S.L. Conveni signat el 28 de gener de 1999 pels senyors Michael Scholand (STAR Servicios Lingüísticos) i Carles Solà i Ferrando (UAB).
 • Conveni de col·laboració amb el TERMCAT (Centre de Terminologia de Catalunya), 1998.

AJUTS OFICIALS REBUTS:

 • Beca de mobilitat ERASMUS (E BARCELONA 002), staff mobility for teaching and training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES,  Erasmus+ KA107 International Credit Mobility Programme. Western Sydney University, del 26 d’agost al 30 d’agost de 2019.
 • Beca de la residència d’escriptors Ledig-House, OMI Center, EUA, per fer una estada el Març del 2018.
 • Beca de l’Institut Ramon Llull per a una estada a Ledig-House, OMI Center, EUA, 2016
 • Ajuts per a la Creació Literària de la Institució de les Lletres Catalanes (2012)
 • Ajuts per a desplaçament d’escriptors de l’Institut Ramon Llull (11)
 • 2012 ACDC (Accions de Comunicació, Didàctica i Divulgació del Coneixement Científic), núm. 2012ACDC00193. Projecte/CC : LZ610716 / D044100 «La ciència vista pels poetes».Convocatòria d’àjuts en l’àmbit de la comunicació didáctica i divulgació científica. Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya. Projecte/CC : LZ610716 / D044100 
 • 2006 ACDC (Accions de Comunicació, Didàctica i Divulgació del Coneixement Científic) per al projecte «Terminòlegs sense fronteres».
 • 2002 MQD 00182 Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya.
 • Oficina Autònoma Interactiva Docent, per a la creació del material multimèdia BACUS.
 • ARCS00, ARCS01, ARCS02, per l’organització dels Cicles de Conferències sobre l’Àfrica Subsahariana I, II i III.
 • Beca de l’organisme Autònoma Solidària per a la recerca en llengua Peul (Pulaar) per l’estudiant Pathé Sidibé, Terminologia del parentiu.
 • Beca postdoctoral de la CIRIT per a estades en centres estrangers. Expedient 1998BEAI400239). Computing Research Laboratory (CRL), New Mexico State University (NMSU), EUA. Del 18 de juny al 6 de setembre de 1999. Tema: Extracció de lèxic per a un sistema de Traducció Automàtica.

PUBLICACIONS ACADÈMIQUES:

CLAU: L = llibre complet, CL = capítol de llibre, R = Ressenya, A = article, E = editor.

AUTORS: Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Introducción a WordStar
REF. REVISTA/LLIBRE: Editorial Gustavo Gili, Colección Informática de Gestión, Barcelona, 1987 (1a ed.), 1987 (2a ed.), 1988 (3a ed.)
ISBN: 84-252-1306-1
CLAU: L 


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: MS-DOS en la práctica
REF. REVISTA/LLIBRE: Editorial Gustavo Gili, Colección Informática de Gestión, Barcelona, 1989 (1a ed.), 1991 (2a ed.).
ISBN: 84-252-1386-X, 9788425213861
CLAU: L
Nota: Llibre traduït al Braille.


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Caracterización sintáctica de los idiomatismos y propuesta de ‘parser’ para un sistema de traducción automática.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del Congreso de la Sociedad Española de Lingüística, XX, Editorial Gredos, Madrid 1990, pàg. 824-833.
ISBN: 84-249-1439-2
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Tratamiento computacional de las unidades léxicas múltiples en el sistema de traducción automática Eurotra
REF. REVISTA/LLIBRE: Projecte d’Investigació, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 1990.


AUTORS : AGUILAR-AMAT, A., ALEJANDRO, O., BEL, S. et al.
TÍTOL: EUROTRA, Spanish Final Implementation Report
REF. REVISTA/LLIBRE: 1991.
(Literatura gris)


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Las colocaciones de nombre y adjetivo: Un paso hacia una teoría lèxico-semántica de la traducción
REF. REVISTA/LLIBRE: Tesi Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions
ISBN: 978-84-7929-990-3
EAN: 9788479299903


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: La naturaleza sintáctica del nombre.
REF. REVISTA/LLIBRE: Boletín de la SPLEN, núm. 14, Ed. Universidad de Santiago de Compostela, 1994, pàg. 355-362
CLAU: CL
http://www.sepln.org/revistaSEPLN/revista/14/14-Pag355.pdf


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: En torno a la combinatoria del léxico: Los conceptos de colocación e idiomatismo.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del IX Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, ed. Carlos Martín Vide, PPU, 1993, pàg. 267-272.
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Los problemas lingüísticos de la traducción automática.
REF. REVISTA/LLIBRE: La informática y la Traducción, Curso de Verano, Universidad de Vigo,Tórculo, Santiago 1994, pàg. 187-248 
ISBN: 84-88967-72-1                                                                                 
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Colocaciones en un corpus: detección y aplicaciones.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del X Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, ed. Carlos Martín Vide, PPU, 1994. Pàgs. 327-334
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Joan Parra, Ramon Piqué.
TÍTOL: Una base de dades terminològica per a la traducció.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actes del III Congrés Internacional sobre Traducció, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, del 28 al 30 de març de 1996, pàg. 9-21.
CLAU: CL
https://books.google.es/books?id=MNc2NU-3M4oC&lpg=PA9&ots=ETbDl7awKS&dq=…


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Joan Parra, Ramon Piqué
TÍTOL: Logical Organization of Information at BACO: A Knowledge Multilingual Database for Translation Purposes.
REF. REVISTA/LLIBRE: Proceedings of the TKE’96 4th International Congress on Terminology and Knowledge Engineering, Viena, 26-30 d’agost de 1996, pàg. 238-244.
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: La mayoría variable. (Ressenya del llibre La utilitat del bilingüisme de Josep Maria Colomer, Llibres a l’abast 1996)
REF. REVISTA/LLIBRE: Qué leer, Revista mensual. Año 1, número 6, desembre de 1996, p. 77
CLAU: R


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Laura Santamaria
TÍTOL: Bases de dades i Traducció Especialitzada.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actes de les Primeres Jornades Catalanes sobre llengües per a finalitats específiques,Septiembre de 1997, Canet de Mar (Barcelona). Publicacions de la Universitat de Barcelona, pàg. 1-5.
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Pathé Sidibé, Joan Vilarnau
TÍTOL:La terminología del parentesco en lengua fulfulde: un intento de sistematización.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del Congreso Internacional de Terminología, Nazioarteko Terminologia Biltzarra, San Sebastián, 1997, de. De IVAP/UZEI, pàg. 415-426.
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: La Terminología y su documentación.
REF. REVISTA/LLIBRE: Anuari SOCADI de Documentació i d’Informació, Societat Catalana de Documentació i d’Informació, 1998, pàg. 77-84
ISBN: 84-922571-1-3                                                                                 
CLAU: CL
http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/viewFile/56624/66046


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Ramon Piqué Huerta.
TÍTOL: La informática y el proceso de traducción.
REF. REVISTA/LLIBRE: Traducción, Interpretación, Lenguaje, Cuadernos Tiempo Libre, Colecció Expolingua. Fundació Actilibre, Madrid, 1999, pàg. 141-146
ISBN 84-89050-12-0
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Laura Santamaria
TÍTOL: La Terminologia i les llengües minoritzades.
REF. REVISTA/LLIBRE: Quaderns, Revista de Traducció de la UAB, núm. 3, 1999,pàg. 101-112, Revista de Traducció de la UAB 
ISNN: 1138-5790
CLAU: CL
http://ddd.uab.cat/record/2674
http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n3/11385790n3p101.pdf


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: BENSON, Evelyn; BENSON, Morton; ILSON, Robert. The BBI Dictionary of English Word Combinations.
REF. REVISTA/LLIBRE: Quaderns, Revista de Traducció de la UAB, núm. 3, 1999,pàg. 155-156, Revista de Traducció de la UAB
ISNN: 1138-5790
CLAU: R
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/51465/388528


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Laura Santamaria
TÍTOL: Terminology Policy and Diversity.
REF. REVISTA/LLIBRE: Mosaic Conference Proceedings, University of Wales, Aberystwith 12-14 Novembre de 1998, pàg. 64-75
ISBN: 90 272 1644
CLAU: CL
https://www.academia.edu/7916249/Terminology_policy_and_diversity


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Laura Santamaria
TÍTOL: Terminology policies, diversity, and minoritised languages.
REF. REVISTA/LLIBRE: Translation in context. Chesterman, A., Gallardo, N, Gambier, Y., eds. Selected contributions to the European Society for Translation Studies Congress (Granada 1998), Benjamin’s Publishers 2000.
ISBN: 90 272 1644 4 (Eur.) / 1 55619 986 4 (USA)
CLAU: CL
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=UUg6AAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&ots=aGP0EL83la&sig=LeyYyPzZIvgtjUjFgs5z-BDecTs#v=onepage&q&f=false


AUTORS : A. Aguilar-Amat, R. Piqué, P. Sánchez-Gijón, J. Parra, J. Vilarnau, M. Scholand
TÍTOL: Reciclatge del traductor profesional: presentació del curs de formació continuada “Traducció i Noves Tecnologies”
REF. REVISTA/LLIBRE: Proceedings 1st International Conference on Specialized Translation, 2-4 March 2000, p. 158-161
Dipòsit legal: B-12760-2001
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat et al. Ed. Paula Burnet
TÍTOL: The EmLit project. European Minority Literatures in Translation.
REF. REVISTA/LLIBRE: Brunel University, 2003
ISBN: 1-902316-36-3
CLAU: CL
http://www.brunel.ac.uk/cbass/arts-humanities/research/entertext/issues/…


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat
TÍTOL: Traducción, computación, utopía.
REF. REVISTA/LLIBRE: Terminologie et Traduction, Office des publications oficielles des Commaunatés européennes, 2002, pàg. 15-50. Punto y Coma. Boletín de la Unión Europea (Colaboraciones)
ISSN : 0256-7873
CLAU: CL
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/73/pyc734.htm


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat, Mari Pepa Palomero, Maribel Tercedor, Carmen Valero.
TÍTOL: El traductor informatizado ¿Una nueva profesión o una necesidad?
REF. REVISTA/LLIBRE: Hieronymus Complutensis, Revista del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, núm. 9 y 10, 2002/2003, Universidad Complutense de Madrid, p. 41-52.
ISSN: 1135-304X
CLAU: CL
http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/09_10/09_10_041.pdf


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat & Pilar Sánchez-Gijón
TÍTOL: BACUS (Base de Coneixement UniverSitari): una ontologia para el lenguaje especializado.
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del VII Simposio INternacional de Comunicación Social, Vol. I, Centro de Lingüística Aplicada, Ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente, pàg. 255-258. Santiago de Cuba, 2003
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo & Jean-Bosco Botsho
TÍTOL: Cultures entelades: el cas de l’Àfrica subsahariana. (Obscured cultures: The case of sub-Saharan Africa)
REF. REVISTA/LLIBRE: Less Translated Languages. Selected contributions to the V International Conference in Translation (UAB, Bellaterra 2001), Benjamin’s Publishers, 2005, pàg 147-164
ISBN Europe: 90 272 1664 9
ISBN USA: 1 58811 480 5
CLAU: CL
https://books.google.es/books?id=s1n_pNr04ioC&lpg=PA147&ots=QgOT-SdYdn&dq=Obscured%20cultures%3A%20The%20case%20of%20sub-Saharan%20Africa&hl=es&pg=PA144#v=onepage&q=Obscured%20cultures:%20The%20case%20of%20sub-Saharan%20Africa&f=false
DOI: 10.1075/btl.58.13agu


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Willy Neunzig, Pilar Sánchez Gijón, Ouissem Touhami
TÍTOL: Contrastive Terminology: Semitic, Anglo-germanic and Latin Concept Building Through Complex Terms. (Avoiding one-way method procedures in translation).
REF. REVISTA/LLIBRE: Polissema. Revista de letras do ISCAP (Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao do Porto), 2005. Núm. 5, pàg. 237-246
http://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/2438
ISSN: 1645-1937
CLAU: CL
http://www.iscap.ipp.pt/~www_poli/docs_pdf/Polissema_05/Resumo%2017.pdf


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: Auto-poètica
REF. REVISTA/LLIBRE: Lectora: Revista de dones I textualitat, Universitat de Barcelona [s.l.]: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2006: Núm., 12, p. 231-232
ISSN: 2013-9470
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo
TÍTOL: “Poesies i policies” en Poesía y poder.
REF. REVISTA/LLIBRE: V Jornadas poéticas de la ACEC / V Jornades poètiques de l’ACEC (Associació colegial d’escriptors de Catalunya). Juny 2006. 24 Cuadernos de Estudio y Cultura. Pàgs. 46 a 51.
ISNN: 1885-0669
CLAU: CL
http://www.annaaguilaramat.net/Poesia,%20poder,%20respecte%20-%20Anna%20…


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Olga Torres Hostench, Ramon Piqué, Pilar Sánchez Gijón, Bartolomé Mesa, Mireia Ferrús.
TÍTOL: La funció de les TIC aplicades a la traducció en la transformació del perfil de traductor/a al nou perfil de proveïdor de serveis de traducció
REF. REVISTA/LLIBRE: X Jornades de Traducció i Interpretació de Vic: Tecnologies a l’abast. 2006.
ISBN-13: 978-84-934995-2-5 | ISBN-10: 84-934995-2-8
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Pilar Sánchez Gijón, Barto Mesa Lao, Patrícia Rodríguez Inés y Olga Torres Hostench
TÍTOL: Materials per a la presa de decisions durant el treball autònom de l’alumne
REF. REVISTA/LLIBRE: III Jornada d’Innovació Docent 2006, IDES
CLAU: A
http://ddd.uab.cat/record/65659


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Bartolomé Mesa, Pilar Sánchez Gijón.
TÍTOL: La formación del traductor especializado y la creación de recursos terminológicos compartidos
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del I Congreso de Traducción Especializada. Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 27 al 29 de Julio de 2006.
ISBN-10: 987-96910-7-5
ISBN-13: 978-987-96910-7-6
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Bartolomé Mesa, Pilar Sánchez Gijón.
TÍTOL: La gestión documental aplicada a la elaboración de un banco de conocimiento especializado
REF. REVISTA/LLIBRE: Actas del I Simposio Internacional sobre Organización del Conocimiento: Bibliotecología y Terminología (1 : 2007 : México, D.F). Memoria del 1 Simposio Internacional Sobre Organizacion del Conocimiento: Bibliotecologia y Terminologia, 27 al 29 de Agosto de 2007 / Coordinadora, Catalina Naumis Peña. — Méxic : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009 (Sistematización de la Información Documental) xxxi, 606p
ISBN: 978-607-2-00117-6
CLAU: CL
http://iibi.unam.mx/publicaciones/217/organizacion_del_conocimiento_11_a…


AUTORS: Anna d’Aguilar-Amat Castillo, et. Al. (Nolasc Acarín, Felipe Fernández-Armesto, Josep Germain, Josep Maria Gili, Francesc Uribe).
TÍTOL: “Reconstrucció d’un viatge a la Cotxinxina / Reconstrucción de un viaje a la Cochinchina / Reconstruction of a Voyage to Cochin-China” 
REF. REVISTA/LLIBRE: Exploradors: aventura i biodiversitat. Ed. Bosch, SL & Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura. 2009. El número d’expedient del projecte del museu: C 0803800, any 2008.
ISBN: 978-84-7698-872-5. DL: B-35257-2009 

http://www.bcn.cat/mciencies/linksdestacatshome/Resum%20Llibre%20Exploradors.pdf
CLAU: CL


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo, Bartolomé Mesa Lao, Marta Pahisa Soler, Pilar Sánchez Gijón.
TÍTOL: «Applying Terminology Knowledge in Translation: Problem-Based Learning in the Degree in Translation and Interpreting».
REF. REVISTA/LLIBRE: Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication. 2009
DOI: 10.1075/term.15.1.06san
ISSN: 0929-9971
E-ISSN: 1569-9994
CLAU: CL


AUTORS: Aguilar-Amat, A., Mesa Lao, B., Pahisa Solé. M, Sánchez-Gijón, P. 
TÍTOL: «Applying terminology knowledge to translation: Problem-Based Learning in the Degree in Translation and Interpreting.”
REF. REVISTA/LLIBRE: Teaching and Learning Terminology. New strategies and methods, by Alcina, Amparo (ed.) [BCT 35]. John Benjamins Publishing Company. 2011. Pages: 107-119
ISBN: 978 90 272 0254 3 · e-Book: ISBN 978 90 272 8410 5 ·DOI: 10.1075/term.15.1.06san
CLAU: CL
https://books.google.es/books?id=dSq3HwUD08gC&lpg=PA119&ots=R0R9Pbx2Lf&dq=Logical%20Organization%20of%20Information%20at%20BAC
O%3A%20A%20Knowledge%20Multilingual%20Database%20for%20Translation%20Purposes&hl=es&pg=PR5#v=onepage&q=Logical%20Organizat
ion%20of%20Information%20at%20BACO:%20A%20Knowledge%20Multilingual%20Database%20for%20Translation%20Purposes&f=false


AUTORS: Anna d’Aguilar-Amat, Barto Mesa-Lao, Marta Pahisa Solé
TÍTOL: Construir per aprendre: BACUS-UAB o la formació terminològica per a traductors
REF. REVISTA/LLIBRE: Terminalia, núm. 4. Revista de l’Institut d’Estudis Catalans,
http://terminalia.iec.cat
Terminàlia 4 (2011): 7-18 • DOI: DOI: 10.2436/20.2503.01.26
ISSN: 2013-6692 (impresa); 2013-6706 (electrònica) http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/45250· http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000178%5C00000013.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000178%5C00000013.pdf
Revista indexada a: CARHUS Plus+, CIRCDICEDOAJGoogle AcadèmicHispanaIECISOCLATINDEXMIARMLARACORESHTRACES,Ulrich’s PDDB.


AUTORS: Anna d’Aguilar-Amat
TÍTOL: Traducció de poemes de Chad Sweeney
REF. REVISTA/LLIBRE: Caràcters: és una revista de llibres, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2012, pàg. 47
ISSN: 1132-7820
 
AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TITULO: The role of poetry in the transmission of divergent thinking
REF. REVISTA/LIBRO: International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 21, Ideas for Positive Change, Centre for Promoting Ideas (CPI), 2012, USA. http://www.ijhssnet.com/update/index.php/archives.html?id=1379.pp. 28-35 · http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_21_November_2012/3.pdf
ISSN: 2220-8488 (Print), 2221-0989 (Online) 
CLAVE: A
IJHSS is indexed with and included in Cabell’s, Ulrich’s, EBSCO, DOAJ, Gale and IndexCopernicus International. Moreover the journal is under the indexing process with ISI, ERIC, Scopus, Econlit and JournalSeek.


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: QUARKpoesia o la poesia dins del discurs.
REF. REVISTA/LLIBRE: QUADERNS. Revista de Traducció de la UAB, núm. 20, Barcelona 2013, pàg. 101-112
http://ddd.uab.cat/record/40
http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/quaderns_a2013n20/quaderns_a2013n20p1.pdf
ISNN: 1138-5790 (imprès)
ISNN: 2014-9735 (en línea)
Carhus Plus+: Classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats. Nivell A


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Ressenya del llibre: Cesáreo Calvo Rigual y Maria Vittoria Calvi (eds.). Translation and Lexicography. Traducción y Lexicografía. (Número especial de la revista Monti. Monografías de Traducción e Interpretación), núm. 6, 2014, ISSN 1889-4178.
REF. REVISTA/LLIBRE: QUADERNS. Revista de Traducció de la UAB, núm. 22, Barcelona 2015, pàgs. 226-430
http://ddd.uab.cat/record/40
http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/quaderns_a2015n22/quaderns_a2015n22p426.pdf
ISNN: 1138-5790 (imprès)
ISNN: 2014-9735 (en línea)
MonTI está incluida en las siguientes bases de datos e índices: BITRA, BTS, Carhus Plus, Dialnet, DICE, ERIH Plus, ESCI (Web of Science);, ISOC, Latindex, Redalyc, Scopus & TSA.


AUTORS:  A. Aguilar-Amat, P. Cid-Leal, O. Torres-Hostench
TÍTOL: Machine Translation Discussed With Young People
REF. REVISTA/LLIBRE: Science Communication vol. 37, Número 6, (2015), pàgs. 795-804
DOI: 10.1177/1075547015610126
http://scx.sagepub.com/content/early/2015/10/07/1075547015610126
http://scx.sagepub.com/content/37/6/795.full.pdf
Impact Factor:1.517 | Ranking:Communication 16 out of 76Source:2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)


AUTORS: Anna d’Aguilar-Amat, Barto Mesa-Lao, Marta Pahisa Solé
TÍTOL: Building to learn / Learning to build. BACUS-UAB: Terminology training for translator trainees
REF. REVISTA/LLIBRE: Debate Terminológico, núm. 13 (2015), pàgs. 3-18
http://seer.ufrgs.br/index.php/riterm/article/view/13_2015_01
ISSN: 1813-1867
Debate Terminológico está indizada en el Índice oficial de las revistas del Gobierno de Cataluña: Carhus PLUS; Índice MIAR; Índice LATINDEX; e-Revist@s del CINDOC


AUTORS: Olga Torres-Hostench; Pilar Cid-Leal; Marisa Presas (coords.) Ramon Piqué; Pilar Sánchez-Gijón; Anna Aguilar Amat; Adrià Martín Mor, Celia Rico, Amparo Alcina, Miguel Ángel Candel Mora. Con la colaboración de: Laura Ramírez Polo (University of Illinois) Ignacio García (Western Sydney University) Ana Guerberof; Rubén de la Fuente Anabel Blasco (Servei d’Estadística Aplicada de la UAB)
TÍTOL: El uso de traducción automática y posedición en las empresas de servicios lingüísticos españolas: Informe de investigación ProjecTA 2015. Bellaterra
REF. REVISTA/LLIBRE: https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2016/148361/usotraaut_2016.pdf  


AUTORS:  Olga Torres-Hostench; Pilar Cid-Leal; Marisa Presas (coords.) Ramon Piqué; Pilar Sánchez-Gijón; Anna Aguilar Amat; Adrià Martín Mor, Celia Rico, Amparo Alcina, Miguel Ángel Candel Mora. Con la colaboración de: Laura Ramírez Polo (University of Illinois) Ignacio García (Western Sydney University) Ana Guerberof; Rubén de la Fuente Anabel Blasco (Servei d’Estadística Aplicada de la UAB)
TÍTOL: The Use of Machine Translation and Post-editing among Language Service Providers in Spain [pòster] / Grup ProjecTA. (2015).
REF. REVISTA/LLIBRE: ASLING. Translating and the Computer 37  (London, 26-27 Nov 2015)
DOI: 10.13140/RG.2.1.4073.2245.
Ref. projecte: FFI2013-46041-R 
Accessible a:
https://ddd.uab.cat/pub/posters/2015/148307/LondonProjecTA_a2015.pdf


AUTORS:  Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Hidden Layers at the Translator Human Mind
REF. REVISTA/LLIBRE: Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), International Conference on Advanced Technologies Enhancing Education (ICAT2E 2017), March 18-20, 2017, Qingdao, China. Atlantis Press, 2017, volume 68, p. 64-68
file:///C:/Users/1003181/Downloads/ICAT2E1619%20(3).pdf


AUTORS:  Olga Torres-Hostench; Pilar Cid-Leal; Marisa Presas (coords.) Ramon Piqué; Pilar Sánchez-Gijón; Anna Aguilar Amat; Adrià Martín Mor, Celia Rico, Amparo Alcina, Miguel Ángel Candel Mora. Con la colaboración de: Laura Ramírez Polo (University of Illinois) Ignacio García (Western Sydney University) Ana Guerberof; Rubén de la Fuente Anabel Blasco (Servei d’Estadística Aplicada de la UAB)
TÍTOL: ProjecTA: Analysing new challenges for translators using Statiscial Machine Translation and Postediting  [pòster] / Grup ProjecTA. (2015).
REF. REVISTA/LLIBRE: Universidade de Oporto.  DOI: 10.13140/RG.2.1.3656.0403
Ref. projecte: FFI2013-46041-R 
Accessible a:
https://ddd.uab.cat/pub/posters/2015/148306/PortoProjecTA_a2015.pdf

 
AUTORS:  Olga Torres-Hostench; Pilar Cid-Leal; Marisa Presas (coords.) Ramon Piqué; Pilar Sánchez-Gijón; Anna Aguilar Amat; Adrià Martín Mor, Celia Rico, Amparo Alcina, Miguel Ángel Candel Mora. Con la colaboración de: Laura Ramírez Polo (University of Illinois) Ignacio García (Western Sydney University) Ana Guerberof; Rubén de la Fuente Anabel Blasco (Servei d’Estadística Aplicada de la UAB)
TÍTOL: ProjecTA, traducción automática, estadística y posedición  [pòster] / Grup ProjecTA.  (2015)
REF. REVISTA/LLIBRE: AIETI, Málaga. DOI: 10.13140/RG.2.1.3262.8240.
Ref. projecte: FFI2013-46041-R 
Accessible a: http://ddd.uab.cat/pub/posters/2015/129391/2015_01_aieti_poster.pdf


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Martes neológico: precariado
REF. REVISTA/LLIBRE:  100 primeros martes neológicos, Instituto Cervantes.
En línea: Martes neológico,Centro Virtual Cervantes © Instituto Cervantes 1997-2017. Reservados todos los derechos. cvc@cervantes.es, 2016
https://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/precariado/


AUTORS: ZHANG, Tianqi & AGUILAR-AMAT, Anna
TÍTOL: La traducción español/chino de términos futbolísticos en los medios de comunicación escrita (Translating Football Terms between Spanish and Chinese in Written Press )
REF. REVISTA/LLIBRE:  Communication Papers –Media Literacy & Gender Studies–Universitat de Girona, Vol 6, No 11, 2017, «China y medios de comunicación de masas.» , pàgs. 27-49
http://www.raco.cat/index.php/communication/article/viewFile/328408/418935
ISSN: 2014-6752
Índexs: Google Scholar, Dialnet, Recoelcta, Latindex, DUGiDOCS, DOAJ, Dulcinea, COPAC, CCUC, REBIUN, RACO, SPARC, MIAR, ISOC, SUDOC, SherpaRomeo, Hispana, Medoanet


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Martes neológico: antropoceno
REF. REVISTA/LLIBRE:  100 primeros martes neológicos, Instituto Cervantes.
En línea: Martes neológico,Centro Virtual Cervantes © Instituto Cervantes 1997-2017.  Reservados todos los derechos. cvc@cervantes.es, 2017
https://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/antropoceno/


AUTORS: Anna Aguilar-Amat, Miquel Edo, Blai Guarné
TÍTOL: Fortaleses i febleses del Treball de Fi de Grau a la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona: epistemologia, heteroglòssia, visibilitat
REF. REVISTA/LLIBRE: QUADERNS, Revista de Traducció de la UAB, núm. 25, 2018.
ISNN: 1138-5790 (imprès)
ISNN: 2014-9735 (en línea)
Carhus Plus+: Classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats. Nivell A


AUTORS: Gökhan Doğru, Adrià Martín-Mor, Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Parallel Corpora Preparation for Machine Translation of Low-Resource Languages: Turkish to English Cardiology Corpora
REF. REVISTA/LLIBRE: LREC Conferences. The International Conference on Language Resources. 11th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, 7-12 May 2018, Miyazaki (Japan). Under the patronage of the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). Proceedings of the LREC 2018 Workshop “MultilingualBIO: Multilingual Biomedical Text Processing”, Maite Melero et al. (eds.)
http://lrec2018.lrec-conf.org/en/
http://lrec-conf.org/workshops/lrec2018/W3/pdf/book_of_proceedings.pdf#p…
ISBN: 979-10-95546-03-0 
EAN: 9791095546030


AUTORS: Anna Aguilar-Amat, Olga Torres Hostench, Pilar Cid-Leal, Marta Fuentes
TÍTOL: ProjecTA-U: Where Artificial Intelligence (Science), Machine Translation (Technology) and Translation Studies (Humanities) Meet to Improve Higher Education Students’ Access to Global Knowledge
REF. REVISTA/LLIBRE a Conference: GUNI International conference: Generating Synergies between Science, Technology and Humanities, 19-20th November 2018, Barcelona.
DOI: 10.13140/RG.2.2.16098.58568
https://www.researchgate.net/publication/329153241_Projecta-U_where_arti…‘s_access_to_global_knowledge


AUTORS: Anna Aguilar-Amat, Olga Torres Hostench, Pilar Cid-Leal, Marta Fuentes
TÍTOL: Case Study — ProjecTA-U: Where Artificial Intelligence (Science), Machine Translation (Technology) and Translation Studies (Humanities) Meet to Improve Higher Education Students’ Access to Global Knowledge
REF. REVISTA/LLIBRE: Higher Education in the World 7 Humanities and Higher Education: Synergies between Science, Technology and Humanities © GUNi 2019 First edition: Barcelona, December 2019. Coordination: Global University Network for Innovation (GUNi) Open access: www.guninetwork.org
ISBN: 978-84-09-14675-8, https://ddd.uab.cat/record/215831


AUTORS: Anna Aguilar-Amat & Francesc Uribe
TÍTOL: Ciències Naturals i Traducció: converses nomenclaturals transdisciplinars
REF. REVISTA/LLIBRE:  Terminalia, núm. 20, desembre 2019, pàgs.7-19
ISSN: ISSN: 2013-6706 (edició electrònica); 2013-6692 (edició impresa).
DOI
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145735/pdf_1597


AUTORS: Anna Aguilar-Amat & Sofia Burgués
TÍTOL: Las Colocaciones Neológicas y su Traducción Humana y Automática / Both Human and Machine Translation Challenges while Translating Neological Collocations
REF. REVISTA/LLIBRE:  Redillet (Revista Digital Internacional de Lexicología, Lexicografía y Terminología), Universidad Nacional de Córdoba, diciembre 2019, núm. 2, pàgs. 88-103
ISSN: 2618-2882
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReDILLeT/article/view/27127
 

AUTORS: Aguilar-Amat, Anna & Torres-Hostench, Olga
TÍTOL: Compensación humana de déficits de la traducción automática
REF. REVISTA/LLIBRE:  Revista Letras UNA, Costa Rica 2021

ISSN: 1409-424X  |  EISSN: 2215-4094, https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/letras/article/view/15483

DOI: https://doi.org/10.15359/rl.2-70.5


AUTORS: Aguilar-Amat, Anna
TÍTOL: Aspectos de la traducción de neologismos
REF. REVISTA/LLIBRE:  La neología del español: del uso al diccionario. Ed. Judit Freixa, Sergi Torner y Elisenda Bernal, Ed. Iberoamericana/Vervuert. Colección: Lingüística Iberoamericana, 87, Madrid, 2022
ISBN: 978-84-9192-268-1
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=201650


AUTORS: Aguilar-Amat, A., & e Ana Luísa Amaral, trad. A. A.-A. (2020)
TÍTOL: ’Els 10 manaments’ / ’Los 10 mandamientos’ / ’Os 10 mandamentos’ e outros poemas
REF. REVISTA / LLIBRE: ELyra: Revista Da Rede Internacional Lyracompoetics, (16), 165-176
ISSN: 2182-8954
https://elyra.org/index.php/elyra/article/view/355

AUTORS: Aguilar-Amat, Anna
TÍTOL: Terminología y Traducción: luces y sombras
REF. REVISTA/LLIBRE:  ed. Aula Magna, 2023. McGraw-Hill Interamericana de España SL
ISBN: 9788419544803

ISBN eBook: 9788419544209

https://libros.cc/Terminologia-y-Traduccion-luces-y-sombras.htm

COL·LABORACIONS PERIODÍSTIQUES

El triangle.eu
04-10-2017
Eurodiputats que riuen per sota el nas / Eurodiputados que se ríen por lo bajinis
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/10/eurodiputados-que-se-rien-por-lo-bajinis-8998.php

11-10-2017
Un rei que parli la teva llengua (dothraki, valyri o català) / Un rey que hable en tu idioma (dothraki, valyrio o catalán)
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/10/un-rey-que-hable-en-tu-idioma-dothraki-valyrio-o-catalan-9089.php

El triangle.eu
19-10-2017
Anys cecs, anys infausts / Años ciegos, años aciagos
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/10/anos-ciegos-anos-aciagos-9161.php

El triangle.eu
27-10-2017
Despropòsits dialèctics / Despropósitos dialécticos
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/10/despropositos-dialecticos-92…

El triangle.eu
01-11-2017
De moments històrics i altres paradoxes / De momentos históricos y otras paradojas
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/11/de-momentos-historico-y-otras-paradojas-9291.php

El triangle.eu
09-11-2017
Aquesta i aquella gent / Esta gente y aquella
http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2017/11/aquesta-i-aquella-gent-46892.php

PUBLICACIONS LITERÀRIES: LLIBRES
 

AUTORS: Anna Aguilar-Amat & Francesc Parcerisas
TÍTOL: Coses petites (2000)
REF. REVISTA/LLIBRE: Gravats de Miquel Plana.
CLAU: L


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Trànsit entre dos vols (Premi Carles Riba, 2000)
REF. LLIBRE: Ed. Proa, Col. Ossa Menor, núm. 218, Barcelona 2001
ISBN: 84-8437-193-X
CLAU: L
 
AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Música i escorbut (Premi Màrius Torres 2001)
REF. LLIBRE: Ed. 62, Barcelona 2002
ISBN: 84-297-5105-X
CLAU: L


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Petrolier (Premi Englantina d’Or als Jocs Florals de Barcelona 2000)
REF. LLIBRE: Edicions de la Guerra, València 2003
ISBN: 84-95802-31-7
CLAU: L


AUTORS: Anna Aguilar-Amat & Francesc Parcerisas
TÍTOL: El placer de la lectura
REF. LLIBRE: Ed. Síntesis, Madrid 2004
ISBN: 84-9756-202-X
CLAU: L


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Music & Scurvy (traduït a l’anglès per Anna Crowe)
REF. LLIBRE: Ed. Sandstone Press, Scotland (UK), 2004 (e-book)
www.sandstonepress.com/d-musicandscurvy.html
CLAU: L


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Jocs de l’oca
REF. LLIBRE: Col. Refraccions, 4. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 2006.
ISBN: 8449024404
CLAU: L


AUTORS: Anna Aguilar-Amat (ed.)
TÍTOL: Europa és una dona (Europe is a woman)
REF. LLIBRE: Servei de Publicacions de la UAB, 2007. Col·ecció Refraccions, vol. 4
ISBN: 978-84-490-2490-0
CLAU: L


AUTORS: Anna Aguilar-Amat (ed.) (QUARKpoesia)
TÍTOL: Quàntiques (10 poetes joves en diferencial femení)
REF. LLIBRE: Servei de Publicacions de la UAB, 2008. Col·ecció Refraccions, vol. 5
ISBN: 978-84-490-2539-6
CLAU: L


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Càrrega de color
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. Meteora, Barcelona 2011
ISBN: 978-84-92874-32-3
CLAU: L


AUTORS: Anna Aguilar-Amat, Francesc Parcerisas
TÍTOL: Coses Petites / Little Things, traducció d’Elizabeth Hildreth. Il·lustracions de David Abed & James Hajicek
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. Flamenco Arts Center Press, Chicago (USA), 2012
ISBN: 978-0-9837358-0-9


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Almas (poesía en castellano)
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. In-verso, Barcelona 2017
ISBN: 978-84-945240-6-6


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Argila (Ur, Uruk, Istar)
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. 3i4, València 2018
ISBN: 978-84-16789-97-9


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: L’efecte Morgana
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. Pagès, LLeida 2020
ISBN: 978-84-1303-219-1

PUBLICACIONS LITERÀRIES: participació en antologies


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Abrams, Sam & Subirana, Jaume)
TÍTOL: Generacions, Calaix de versos I.
(1 poema, pàg. 83)
REF. LLIBRE: Ed. EUMO, S.A., Barcelona 2001.
ISBN: 978-84-7602-724-0
 

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Subirana, Jaume)
TÍTOL: Nadals i nadales, Calaix de versos 3.
(1 poema)
REF. LLIBRE: Ed. EUMO, S.A., Barcelona 2001.
ISBN: 978-84-7602-733-2


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Subirana, Jaume et al.)
TÍTOL: T’estimo, Calaix de versos 4.
(1 poema)
REF. LLIBRE: Ed. EUMO, S.A., Barcelona 2002.
ISBN: 978-84-7602-730-1


AUTORS: Anna Aguilar-Amat & al. (ed. Jordi Virallonga)
TÍTOL: Sol de Sal (Antologia de poetes catalans traduïts al castellà per Jordi Virallonga)
(presència de 10 poemes)
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. DVD, Barcelona, 2002
ISBN: 84-95007-53-3


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Sunyol, Víctor)
TÍTOL: Barcelona, 60 poemes de la ciutat. Calaix de Versos 5
(1 poema, Ronda litoral)
REF. LLIBRE: Ed. EUMO, S.A., Barcelona 2004.
ISBN: 978-84-9766-059-4


AUTORS : Anna d’Aguilar-Amat Castillo (ed.)
TÍTOL: Europa és una dona / Europe is a woman.
REF. REVISTA/LLIBRE: Col. Refraccions, 4. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 2007.
ISBN: 84-490-2490-0
CLAU: E


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: 4 poemas traducidos por su autora
REF. REVISTA/LLIBRE: Ipar Atea (Puerta Norte), Diciembre 2001. Librería Herriak, núm. 2
ISBN: mkt0000016915


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Featured Poet, Anna Crowe translates Anna Aguilar-Amat.
REF. REVISTA/LLIBRE: Northwords, Winter 02-03 (www.northwords.co.uk)
ISSN: 0964-6876


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: 4 poemes
REF. REVISTA/LLIBRE: La poesía señor Hidalgo
ISSN:  1576-3633


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: 2 poemes
REF. REVISTA/LLIBRE: Rev. Zurgai. Juliol 2004
ISSN:  0214-7653


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. José Brú & Jorge Souza)
TÍTOL: He decidido seguir viviendo. Muestra bilingüe de poesía catalana actual, traduït al castellà per Orlando Guillén).
REF. REVISTA/LLIBRE: UdeG (Universidad de Guadalajara), 2004
ISBN: 970-27-0623-8


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Bonanova
REF. REVISTA/LLIBRE: Rivista literaria di l’Associu di Sustegnu di u CCU, Università di Corsica, 2004
ISSN: 1291-7036


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Poesía catalana en vivo
REF: REVISTA/LLIBRE: Feria del Libro de Madrid 1 de junio de 2005. 64 flm. Publicacio de l’Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes.
ISSN:


AUTORS: Anna Aguilar-Amat (ed. François-Michel Durazzo)
TÍTOL: 48 poètes catalans pour le XXI siècle
REF. REVISTA/LLIBRE: Écrits des forges. Poesie. Conseil des Arts du Canada, 2005.
ISBN: 2-89046-899-2


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Des de la terra. Poesia als parcs 2005
REF. REVISTA/LLIBRE: Diputació de barcelona, xarxa de municipis.
ISBN: DL: B-29960-2006


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Bouesia 2006
REF. REVISTA/LLIBRE: Arola Editors
ISBN 10: 84-96639-20-7
ISBN13: 978-84-96639-20-1


AUTORS: Anna Aguilar-Amat (Ed. Barbara Pogacnik)
TÍTOL: Zlati čoln (The Golden Boat), 2005. Mednarodna, prevajalska, delavnica
(14 poemes traduïts a l’Eslovè).
REF. REVISTA/LLIBRE: Editorial Drustvo Apokalipsa. Ljubljana 2006.
ISBN:


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Poetes Catalans a Nova York. Homenatge a Pedro Pietri. Catalans
poets pay homage to Pedro Pietri. April 25, 2007. Nuyoricans Poets
Café, 236 East 3rd St.
(5 poemes traduïts a l’anglès).
REF. REVISTA/LLIBRE: Publicació de l’Institut Ramon Llull. SOU’WESTER.Spring 2006
Department of English, Southern Illinois University Edwardsville Contemporary Catalan Poetry
ISSN: 0098499X


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: «Distancias»
REF. REVISTA/LLIBRE : BARCAROLA, Revista de Creación Literaria
Albacete. Junio 2005. Número 65-66, p. 57
ISSN: 0213-0947


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: «El dolor de ser conde»
REF. REVISTA/LLIBRE : BARCAROLA, Revista de Creación Literaria
Albacete. Noviembre 2006. Número 68-69, p. 229
ISSN: 0213-0947


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Mostra d’Art de Dones 2007
(1 poema: Temps)
REF. REVISTA/LLIBRE:
ISBN:


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: “Auto-poètica”
REF. REVISTA/LLIBRE: Lectora, núm. 12, 2006, pàg. 231-232
ISSN: 1136-5781. DL: 395-1995


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Crowe, Anna & Pelegrí, Iolanda)
TÍTOL: Light off Water. XXV Catalan Poems.
(Poema Plantilles/Insoles)
REF. REVISTA/LLIBRE: Carcanet, Scottish Poetry Library, Manchester, 2007.
ISBN: 1857549163


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Miller, Wayne & Prufer, Kevin)
TÍTOL: New European Poets
(Orpheus, Relativity)
REF. REVISTA/LLIBRE: Graywolf Press, Minnesota (USA), 2008.
ISBN: 978-1-55597-492-3


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (ed. Siviero, Donatella)
TÍTOL: Parlano le Donne. Poetesse Catalane del XXI Secolo.
(5 poemes traduïs a l’italià per Giuseppe Tafani, Francesco Ardolino, Costanzo di Girolamo, Oriana Scarpati, Donatella Siviero)
REF. REVISTA/LLIBRE: Tullio Pironti Editore, Napoli, 2008.
ISBN: 88-7937-428-1

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: 9 poemes
REF. REVISTA/LLIBRE: Lyrikline.org, poesia en xarxa. (Audio production: Institut Ramon Llull). 2008
http://lyrikline.org/index.php?id=60&L=1&author=aa08&cHash=0501c343a0


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Revista del International Literary Festival ALMANAC, núm 17.
2 poemes traduïts per Andríi Antonovsky al ucrainés.
REF. REVISTA/LLIBRE: Lviv, Ucraïna, 2010


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (Joan Vinuesa, Francesc Garriga, Víctor Sunyol, Enric Casasses i Santi Montagud)
TÍTOL: Però estàs content
REF. REVISTA/LLIBRE: DVD De mestres i amics, cantat i editat per Ivette Nadal. Barcelona 2012
ASIN (Amazon Standard Identification Number): B009Y8FYS2
ISMN:


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Poemes escollits, traducció de Vassilis Manoussakis al grec.
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. (.poema..), Atenes, 2012. www.e-poema.eu
ISBN: 978-960-89807-7-8


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Dibuixat amb llum. Poema sobre fotografia.
REF. REVISTA/LLIBRE: Fotografies de Toni Moreno, llibre objecte. Presentat a l’espai expositiu de l’Editorial Comanegra situat a l’antiga Fàbrica Lehman, al carrer Consell de Cent,159 de Barcelona el 10 de juny de 2014.


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Calendari de poemes al Bibliobus
REF. REVISTA/LLIBRE: Xarxa de Biblioteques Municipals, Diputació de Barcelona, 2014.


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: Qui ha bufat massa fort? Poetes catalans i quebequesos (José Acquelin, Anna Aguilar-Amat, Antoni Clapés, Luoise Dupré)
REF. REVISTA/LLIBRE: Catalunya, Quebec, anada i tornada 4, Edicions Emboscall, 2014 (de la trobada I seminari a Sabadell 27-29 de juny de 2012).
ISBN: 978-84-92563-58-6


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: CYPHERS
REF. REVISTA/LLIBRE: Occasional Publication on literature and the arts. 2014. Editors: Leland Bardwell, Eiléan Ní Chuilleanáin, Macdara Woods. The Arts Council/ An Chomhairle Ealaíon
http://www.cyphers.ie.
ISSN: 1393-2985


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al.
TÍTOL: POETÀRIUM. Contemporary Catalan Poetry
REF. REVISTA/LLIBRE: Publicació de l’Institut Ramon Llull + DVD –ROM. Barcelona, 2009.
http://poetarium.llull.cat/poetarium/index.cfm


AUTORS: Anna Aguilar-Amat (Sarah Schnabel, Santiago Aguaded Landero, Jack Landes, eds.)
TÍTOL: Alquimia de Fuego. Antología heterogénea de poesía, prosa poética y microrrelato.
REF. REVISTA/LLIBRE: Ediciones Amargor, Madrid 2014
ISBN: 978-84-16149-36-0


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et. Al.
TÍTOL: Women Writers in Catalan
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. Raig Vert / Rayo Verde
ISBN:
Es tracta d’un catàleg amb una selecció de cinquanta escriptores contemporànies i deu de clàssiques. Un llibre per descobrir la literatura catalana escrita per dones, des de la narrativa i la poesia, les clàssiques i les contemporànies. Editat i elaborat per l’editorial Raig Verd amb la col·laboració de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i el patrocini de Barcelona Literatura.


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et. Al.
TÍTOL: Postals Literàries (Women Writers in Catalan), 12/41 sèrie 12
REF. REVISTA/LLIBRE: Institució de les Lletres Catalanes. Postals a partir del llibre Women Writers in Catalan, publicat per l’editorial Raig Verd.


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Sèrie postals literàries (Women Writers in Catalan) – 2 poems
REF. REVISTA/LLIBRE: Edicions de la ILC, Octubre 2017.


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Una vela en el mar blau (Poesia catalana de tema grec) – 3 poemes
REF. REVISTA/LLIBRE: Ed. Cal·lígraf, Figueres 2019, antologia a càrrec de Sam Abrams i Eusebi Ayensa
ISBN: 9788412015171


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et al. (Marta Pérez Sierra & Margalida Capellà )
TÍTOL: Dones, arbres, poesia
REF. REVISTA/LLIBRE: (in press) Catàleg- Institut Premià de Mar, 2021, https://blocs.xtec.cat/elfildelesclassiques/2021/02/03/dones-arbres-i-po…http://4lletres.cat/dones-arbres-i-poesia/  https://youtu.be/fBfyVGFYsh4


AUTORS: Anna Aguilar-Amat et. al ((Càtedra Antoni Miró & Ajuntament d’Alcoi)
TÍTOL: Pintura i poesia recordant Isabel Clara-Simó
REF. REVISTA/LLIBRE:  (in press – Catàleg) Llotja Sant Jordi, Alcoi (València). Març-Abril 2021, https://www.lesmuntanyes.com/2021/03/02/isabel-clara-simo-protagonista-d…

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et. al (ed. Lluïsa Julià

TÍTOL: Anar, sempre tornar (Antologia d’homenatge). Edició de Lluïsa Julia.  Pagès. Lleida. 2021. ISBN: 978-84-1303-301-3. Pp: 35-3

AUTORS: Anna Aguilar-Amat et. al (ed. Enric Sullà)

TÍTOL: Més enllà de la mort : La vida perdurable. A : Apadrina un poema. Homenatge a Gabriel Ferrater

https://www.gabrielferrater.cat/tag/enric-sulla/

PUBLICACIONS LITERÀRIES: pròlegs i epílegs


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Pròleg al Catàleg de l’exposició Els pintors que em viuen, de Joan Raventós
REF. REVISTA/LLIBRE:  Edicions Andana, Vilafranca del Penedès 2024
ISBN:

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Pròleg del llibre «Morir en hora punta» de Montserrat Costas
REF. REVISTA/LLIBRE:  Editorial Lapislàtzuli, Barcelona 2023
ISBN: 9788412707519

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Pròleg del llibre “Arbres,mars i desconcerts “ d’Ivette Nadal
REF. REVISTA/LLIBRE:  Llibres del segle, Girona 2017
ISBN: 978-84-89885-98-1

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Pròleg del llibre “Plutó” de Sonia Moya
REF. REVISTA/LLIBRE:  TEMENOS EDITORIAL, 2016
ISBN: 9788494350443

AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Epíleg al llibre “Donzelles de l’any 2000” (Antologia de dones poetes dels Països Catalans. A cura de Noèlia Díaz Vicedo i Sandra D. Roig)
REF. REVISTA/LLIBRE: Editorial Mediterrànea amb la col·laboració del Departament de Cultura. Barcelona 2013. Pàgs. 195-198
ISBN: 978-84-9979-141-8
https://books.google.es/books?id=–HHBAAAQBAJ&lpg=PT115&ots=_FhOOut41k&d…


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Pròleg del llibre “Odi sobre tela “ de Tomàs Arias
REF. REVISTA/LLIBRE:  Labreu Edicions, Col·lecció Alabatre 28, Barcelona, 2011
ISBN: 978-84-937976-9-0


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Pròleg del llibre “L’ABC de Laia Martinez” de Laia Martinez López
REF. REVISTA/LLIBRE:  Documenta Balear, 2009
ISBN: 9788492703029


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Pròleg del llibre “Versos dispersos” de Jordi Boladeras
REF. REVISTA/LLIBRE:  Brosquil Ediciones, S.L., 2009
ISBN: 9788497950435


AUTORS: Anna Aguilar-Amat
TÍTOL: Pròleg del llibre “Victòria de la dona lluna” de Jaume Pons-Alorda
REF. REVISTA/LLIBRE:  Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2007
ISBN: 978-84-490-2505-1

3 d’octubre de 2022, Ressenya del llibre de poemes de Cèlia Sànchez-Mústich, ‘Mudança endins‘ (Tanit 2022). Publicat a https://www.eltemps.cat/article/18069/celia-sanchez-mustich-o-la-calma-destimar

ESTADES A CENTRES ESTRANGERS

CLAU: D = doctoral, P = postdoctoral, I = invitat, C = contractat

CENTRE: The University of Birmingham
LOCALITAT: Birmingham                               
PAÍS: United Kingdom  
ANY: 2000
DURACIÓ: Abril 
TEMA: Intercanvi Sòcrates

CLAU:P

CENTRE: Computing Research Laboratory (CRL), New Mexico State University (NMSU)
LOCALITAT: New Mexico                                      
PAÍS: Estats Units d’Amèrica
ANY: 1999
DURACIÓ: 18 de juny de 1999 a 6 de setembre de 1999
TEMA: Extracció de lèxic per a un sistema de Traducció Automàtica. (Beca de la CIRIT. Expedient 1998BEAI400239)

CLAU:P

CENTRE: Casa per escriptors Vila Kantola, Arts Council of Southeast Finland.
LOCALITAT: Kotka                                 
PAÍS: Finlàndia
ANY: 2009
DURACIÓ: 1-30 febrer
TEMA: Reconstrucció d’un viatge a la Cotxinxina

CLAU: I

CENTRE: LEDIG-House – OMI Center
LOCALITAT: OMI, Guent, New York                            
PAÍS: EUA
ANY: 2016
DURACIÓ: 10-31 Octubre 2016
TEMA: Aspectes de l’autotraducció (llibre Argila-Clay)

CONGRESSOS (Només contribucions rellevants (conferències invitades, presidències de sessió internacionals, presidència o secretaria del comitè organitzador, etc.)).

TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Responsable-Coordinació
CONGRÉS:IV Congrés Internacional de Traducció
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 6-8 de maig de 1998


TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Comitè científic
CONGRÉS:IV Congrés Internacional de Traducció
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 6-8 de maig de 1998


TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Comitè organitzador
CONGRÉS:IV Congrés Internacional de Traducció
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 6-8 de maig de 1998


TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Presentació de la Conferència del Dr. Juan Carlos Sager de la Universitat de Manchester – Presidenta de sessió.
CONGRÉS:IV Congrés Internacional de Traducció

LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 6-8 de maig de 1998

TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Comitè organitzador.
CONGRÉS:V Congrés Internacional de Traducció: Cultures menys traduïdes.
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, octubre 2001.


TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Comitè científic.
CONGRÉS:V Congrés Internacional de Traducció: Cultures menys traduïdes.
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, octubre 2001.


TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Presidència de sessió (chair)
CONGRÉS: II International Symposium for Young Researchers
in Translation, Interpreting and Intercultural Studies, Department of Translation, Interpreting and East Asian Studies.
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, 20th June, 2011


TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Comitè organitzador
CONGRÉS: 2nd International T3L Conference: Tradumatics, Translation Technologies & Localisation “Translators and machine translation” & 9th International Conference on Translation, Department of Translation, Interpreting and East Asian Studies
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, 10-11 October 2016


TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Presidència de sessió (chair)
CONGRÉS: 2nd International T3L Conference: Tradumatics, Translation Technologies & Localisation “Translators and machine translation” & 9th International Conference on Translation, Department of Translation, Interpreting and East Asian Studies
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona, 10-11 October 2016


TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Membre del Comitè científic
CONGRÉS: Congrés internacional sobre Traducció Automàtica: «Machine Translation and the challenges of Artificial Intelligence»
LLOC DE CELEBRACIÓ: Institut Democràtic àrab de Berlín, en cooperació amb el laboratori d’investigació «Traducció i Tipologies de Textos» universitat de Oran1- Algèria, el dia 2021.05.26 per ZOOM. Link de l’congrés bit.ly/3kUJfFq Link vídeo Djang nhập HOAC Djang Ký đề xem

TESIS DOCTORALS DIRIGIDES:


TÍTOL: “Variation criteria in a translation-oriented term base from a political corpus in English, Persian and Spanish: translation of gender and other sensitive concepts”
DOCTORAND: Mina Ebrahimi Erdi
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció, Interpretació i Estudis d’Àsia oriental – Tesi doctoral. 1251 – Programa de Doctorado en Traducción y Estudios Interculturales
ANY: en curs 2021
QUALIFICACIÓ: (pla de recerca i tercer seguiment aprovats)


TÍTOL: La traducción de los términos futbolísticos chino/español a partir de un corpus basado en los medios de comunicación escrita. RD 99/2011
DOCTORAND: Tianqi Zhang (NIU 1378539)
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció, Interpretació i Estudis d’Àsia oriental – Tesi doctoral. 1251 – Programa de Doctorado en Traducción y Estudios Interculturales
ANY: 2022
QUALIFICACIÓ: Aprovat


TÍTOL: Statistical Machine Translation of medical texts from English to Turkish and Turkish to English. RD 99/201. 01/12/2015-30/11/2018. Codirigit amb Adrià Martin.
DOCTORAND: Gokahn Dogru (NIU 435188)
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció, Interpretació i Estudis d’Àsia oriental – Tesi doctoral. 1251 – Programa de Doctorado en Traducción y Estudios Interculturales
 ANY: Llegida abril 2021
QUALIFICACIÓ: Excel·lent amb menció


TÍTOL: Explicitation and translation editing environments. An empirical study on the impact of computer-aided translation on translated texts.
DOCTORAND: Barto Mesa Lao
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció, Interpretació i Estudis d’Àsia oriental – Tesi doctoral
ANY: 14/09/ 2014
QUALIFICACIÓ: Excel·lent cum laude


TÍTOL: Els documents digitals especialitzats: utilització de la lingüística de corpus com a font de recursos per a la traducció especialitzada. (Tesi doctoral). Codirecció de Mariana Orozco.
DOCTORAND: Pilar Sánchez-Gijón
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 2003
QUALIFICACIÓ: Matrícula d’Honor


TÍTOL: Subtitulació i referents culturals. La traducció com a mitjà d’adquisició de representacions socials. (Tesi doctoral). Codirecció de Mavi Dolç.
DOCTORAND: Laura Santamaria Guinot
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 8 de maig de 2001-05-13
QUALIFICACIÓ: Excel·lent Cum Laude


TÍTOL: El procés d’estandardització de les llengües, estudi comparatiu i aplicació a la llengua amazigha. (Tesi doctoral).
DOCTORAND: Carles Castellanos i Llorenç
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 1998
QUALIFICACIÓ: APTE CUM LAUDE PER UNANIMITAT

TREBALLS DE RECERCA DIRIGITS


TÍTOL: Uso de indicadores léxicos en el control de calidad de las memorias de traducción
DOCTORAND: Susanna Cecchetti
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació – Treball de fi de màster
ANY: 08/09/2010
QUALIFICACIÓ: Excel·lent


TÍTOL: Anàlisi automatitzada d’un corpus sincrònic bilingüe (castellà, anglès) sobreCultura de Pau: xarxes conceptuals, equivalències i col·locacions del terme »pau».
DOCTORAND: Marta Pahisa Solé
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació – Treball de recerca
ANY: 14/07/2010
QUALIFICACIÓ: Excel·lent


TÍTOL: El concepto jurídico.
DOCTORAND: Rolf Gasser
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 2002
QUALIFICACIÓ: Notable


TÍTOL: Dinamicidad de los conceptos especializados en los textos de diferentes niveles de especialización. (Codirecció amb M. Teresa Cabré Castellví).
DOCTORAND: Irina Kostina
UNIVERSITAT: UAB                                   
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY:   2000
QUALIFICACIÓ: Matrícula d’Honor


TÍTOL: Variación denominativa en el ámbito de la vulcanología: estado de la cuestión y análisis exploratorio. (Codirecció amb M. Teresa Cabré Castellví).
DOCTORAND: Mercedes Suárez
UNIVERSITAT:UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 2000
QUALIFICACIÓ: Matrícula d’Honor


TÍTOL: Documentación y construcción de un corpus digital monolingüe sobre Astronomía: criterios de clasificación para su aplicación a la investigación y a la docencia de la traducción especializada.
DOCTORAND: Pilar Sánchez-Gijón
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 1999
QUALIFICACIÓ: Excel·lent


TÍTOL: “What you should know”. La categorització de les referències culturals en Traducció. Aportació informativa i valor cognitiu.
DOCTORAND: Laura Santamaria Guinot
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 1999
QUALIFICACIÓ: Matrícula d’Honor


TÍTOL: Investigación léxico-terminológica multilingüe sobre el parentesco (Español, Francés, Inglés y Fulfulde).
DOCTORAND: Mohammed Pathé Sidibé
UNIVERSITAT: UAB
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 1998
QUALIFICACIÓ: Excel·lent


TÍTOL: La terminologia del nou sistema educatiu.
DOCTORAND: Oriol Pallarés
UNIVERSITAT: UAB                                   
FACULTAT: Traducció i Interpretació
ANY: 1998
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

DIRECCIÓ DE TFM (TREBALLS DE FI DE MÀSTER) I DE TFG (TREBALLS DE FI DE GRAU):

2012: DIRECCIÓ DE TFM:
Christina S. McGown (2012): Traducció de l’espanyol a l’anglès de La Biblia, Contada a los niños de Rosa Navarro Durán per a l’editorial EDEBÉ, Barcelona.
Xiaobai  Li (2012): Interpretación Telefónica del español al chino en la comunicación policial.
Stuart Dyke (2012): Traducció de la página web de la UAB del català a l’anglès per a UALT (Unitat de Traducció i revisió de textos), Servei de llengües, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Codirigit amb Olga Torres-Hostench.
José Fernando Calderón Salazar, Memoria de prácticas en Ático de los libros, Traducción de State of Wonder, de la escritora estadounidense Ann Patchett (Máster en traducción y mediación intercultural, Módulo de Traducción Literaria y Audiovisual)
Alba Nadal Lobo, Editorial Comanegra, Traducció de «El regal del Lotus» de l’autor tailandès Tew Bunnag, (Máster en traducción y mediación intercultural, Módulo de Traducción Literaria y Audiovisual)
Xiaobai  Li, Meoria de practiques a Interpret Solutions, Interpretación [y/o traducción] en el ámbito de los servicios públicos (TISP)

2012: DIRECCIÓ DE TFG:
1245805, Margalida Frau Clar, Terminología aplicada al diseño de moda
12415410, Guillem Belmar, La traducció i els processos de normalització de llengües minoritzades: el cas de l’euskara
1244611, Gala Marbà Colom, Traducció i Gènere: Estat de la qüestió. Proposta d’aproximació a l’estat actual de la qüestió des d’una perspectiva global.
1246584, Carlos Molines Zamora, The Gremlins: traducción al castellano

2013: DIRECCiÓ DE TFG
1244801, Victoria García Quiles, La variación denominativa en la terminología médica: neologismos en el campo de la Psiquiatría
1272894, Marta Cos Bonet, La traducció d’antropònims amb càrrega semántica
1272531, Judit Fernández Menéndez, Propostes neològiques de la terminologia de la Ciència ficció
1273095, Maria Alexandra Milas, LA TRADUCCIÓN DE TÉRMINOS ONCOLÓGICOS (CÁNCER DE MAMA) EN LA BASE DE DATOS MEDLINE

2014: DIRECCIÓ DE TFM:
Moyi Wang (2014): Analisis de Traduccion de la Pagina Web de la UAB al chino

2015: DIRECCIÓ DE TFG:
1242848, Alba López Salvatella, Els noms dels animals en la Traducció Automàtica Estadística
1273003, Gleb Petrov, Influencia del inglés en el léxico de una empresa de Tecnologías de la Información
1271190, José Arroyo Rosales, LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DEL LÉXICO: TA DE TEXTOS DE MEDICINA
1330674, Maria Seguer Moya, La Traducción Automática de un texto de Darwin (The Voyage of the Beagle) y comparativa de los resultados de la TAE del inglés al castellano con la traducción humana castellana de Manuel Vílchez de Serradell en el campo del léxico.
1368380, Roser Burgos Traducción al español de relatos indios escritos en inglés: «Los  días en Malgudi» (MalgudiDays) de R.K. Narayan

2016: DIRECCIÓ DE TFM:
Hang Su (2016): Comparación de los diminutivos del español y del chino y su traducción al chino
Lin Liang (2016): Traducción de terminología del español al chino en el ámbito de la exportación del aceite de oliva.

2017: DIRECCIÓ DE TFM:
Cristina Garriga Comerma, Estudio comparativo de la terminología generada por TA y por TH en inglés y español a partir de un corpus en chino especializado en medicina

2017: DIRECCiÓ DE TFG:
Alexandra Silva, Variación denominativa en la terminologia de la Terminología según las distintas escuelas.
Corina Lis Cescato, Neologismos: pros y contras en la evolución del español.
Maria Isabel Forteza Bauzà, Problemes en la Traducció Automàtica dels termes freqüents i els seus contextos sobre Immigració en el marc del projecte MQD Expert Field Environment Collaborative Training.
Leire Martinez Gonzalez, Traducción automática de los términos frecuentes y su contexto sobre la legislación en el marco del proyecto MQD Expert Field Environment Collaborative Training.
Melanie Diaz Villalba, Problemas en la traducción automática de los términos frecuentes y sus contextos sobre Conflictos en el marco del proyecto MQD Expert Field Environment Collaborative Training.
Jessica Frain, La traducción automática estadística de textos medioambientales.
Gemma Bosch Balliu, Aspectes sexistes en la fraseologia sobre la dona: estudi diacrònic de refranys del diccionari bilingüe català-castellà de Jaume Àngel Saura (1886).
Marina Abel Grandío, Problemas en la subtitulación del género documental: un caso desde el catalán al español, inglés y alemán.

2018: DIRECCIÓ DE TFG
Ivan Francés Alcántara, Los contratos de compraventa de vivienda y bienes muebles. Traducción del japonés al castellano y al catalán y análisis terminológico
Jordi Gallemí Bofarull, Traducció Automàtica dels neologismes semàntics: comparació amb la Traducció Humana
Elena Pérez Carrascosa, Traducción automática del etiquetado de productos alimenticios de importación china

2018: direcció de TFM

Jingyan Chen: Análisis de Traducción de los Encargos Profesionales para Centre d’Estudis i Recerca sobre l’Àsia Oriental (CERAO), UAB de Barcelona
Chen Jingting: Análisis de Traducción de los Encargos Profesionales para la Fundació Institut Confuci de Barcelona
Jingyan Chen: Análisis de la traducción sino-española en la práctica con la empresa de Hispano-Asian Business Consulting
Junlin Gao: ANÁLISIS DE TÉRMINOS EN LAS TRADUCCIONES PROFESIONALES PARA LA EMPRESA Hispano-Asian Business Consulting
Análisis de la traducción chino-español en la práctica con la empresa Fengling
Feng yanhan: Análisis de la traducción chino-español en la práctica con la empresa Fengling

2019: DIRECCIÓ de TFG
Alexia Aguilar, Traducció de textos religiosos
Carla Daura, Traducció automàtica de frases fetes
Júlia Doy, Subtitulació d’un documental (Dies de poesia a Sitges)
Sofia Burgués, Traducció automàtica de neologismes

2019: direcció de TFM
Varela Martínez, Aldara: La divulgación del conocimiento: la traducción de los textos divulgativos
Tan Jingjing, El uso de corpus y la Terminología y en la traducción especializada
Kowalska, Klaudia: The Translation of Professional Commissions for the Egyptian museum of Barcelona
Hu Yuesunchao: Análisis de las traducciones profesionales para la consultora de comunicación entre China y España Hengkuai

2020: direcció de TFG
Fernández López, Andrea: Percepción del islam en la prensa española
Sánchez Daza, Claudia: Validació de la Traducció Automàtica de neologismes sintagmàtics catalans de l’àmbit sòcio-polític-econòmic al castellà, anglès i portuguès.
Yildirim, Sinem: Traducción automática de los textos médicos: Análisis comparativo en español – inglés – turco del infarto agudo de miocardio y la desfibrilación

2020: direcció de TFM
Yanghong Yang: Análisis de la traducción de las colocaciones nominales español-chino en los textos especializados
Yining Chen: Revisión de la traducción de las noticias de última hora de COVID-19 en los periódicos digitales
Yuhao Yuan: Traducción de las colocaciones terminológicas del español al chino
Meng Zhang: Análisis de traducción especializada chino-castellano en la formación de árbitros de fútbol

2021: dirección de TFG

Anna Sureda Homs: Traducció especialitzada: el cas del bàsquet

Marc Nonell Cano: La traducció de la terminologia del voleibol Recull i anàlisi d’unitats fraseològiques especialitzades dels reglaments oficials en anglès, castellà i català

Laia Arroyo i Guerrero:Traducció de la terminologia del salt d’obstacles eqüestre

2021: direcció de TFM
Fangyshiu Geng: El problema de la traducción de colocaciones del español al chino basado en las prácticas con Henkuai
Mengjia Zhang: Análisis de la traducción de unidades léxicas múltiples español-chino
Xiaoqian Zhu: Metáforas, verbo soporte y otras colocaciones en la traducción español-chino
Yujia Liu: Análisis y reflexiones de la traducción de colocaciones y problemas encontrados de las noticias españolas relacionadas con China

Participació en el programa ARGO

El Programa Argó de l’ICE de la UAB és un projecte d’innovació educativa que pretén enfortir els vincles entre la Universitat i l’Educació Secundària i facilitar als estudiants de batxillerat la transició a la universitat.  Ana de Aguilar-Amat Castillo ha assessorat els següents treballs de recerca de Batxillerat:

2018-2019 Traducció automàtica estadística, Traducció automàtica neuronal i els sistemes híbrids de traducció automàtica. Els joves sabem detectar els errors dels traductors?. 1 treball, 1 alumna d’un centre.

2018-2019 Els errors de la Traducció Automàtica. 1 treball, 1 alumna d’un centre.

2018-2019 La Machine sera-t-elle capable de remplacer l’homme? 1 treball, 1 alumna d’un centre.

CONFERÈNCIES IMPARTIDES:
 

TÍTOL: Los problemas lingüísticos de la Traducción Automática
ACTE: Escuela de Verano (1995)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Universidad de Vigo


TÍTOL: Terminologia i estandardització de les llengües minoritzades
ACTE: II Aula oberta d’Amèrica Llatina i Àfrica (1997)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Centre d’Estudis Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona


TÍTOL: Translation and Technology at the Autonomous University of Barcelona.
ACTE: Friday’s Conference: Connecting human translation to machine translation (1999)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Computing Research Laboratory, New mexico State University (USA)


TÍTOL:  Terminology Applied to Translation
ACTE: European meeting of SOCRATES coordinators (2000)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Barcelona


TÍTOL: Multiculturalisme, ciència cognitiva, traducció.
ACTE: Quatre Estacions Científiques a la UAB (2001)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Hospital de Sant Pau


TÍTOL: Traducción, computación, utopía. (2002)
ACTE: Servei de traduccions, secció d’Espanyol.
LLOC DE PRESENTACIÓ: Comissió de la Unió Europea, Brusel·les
Resumen de la conferencia impartida el 16 y el 17 de enero de 2002 en Luxemburgo y Bruselas, http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/73/pyc734.htm

TÍTOL: Traducció Automàtica i Traducció Assistida
ACTE: Cicle de conferències sobre Traducció i Noves Tecnologies (2002)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Sa Nostra, centre cultural, Palma de Mallorca


TÍTOL: Planificació terminològica y multiculturalisme
ACTE: II Cicle de conferències sobre l’Àfrica subsahariana: “Desminoritzar les cultures: el coneixement al sud del Sàhara”
LLOC DE PRESENTACIÓ: Ateneu Barcelonès, 2002


TÍTOL: La traducció catalana del ‘Viatge d’un Naturalista’ de C. Darwin per Leandre Pons i Dalmau (1876). Amb Josep Maria Camarasa i Ramon Pinyol.
ACTE:  Taula Rodona dins l’any Darwin (any temàtic de la UAB)
LLOC DE PRESENTACIÓ: Facultat de Traducció, Aula 2, 14 de novembre de 2006.


TÍTOL: Les dones en el món de la Literatura
ACTE: Taula Rodona amb Esther Tusquets i Ada Castells.
LLOC DE PRESENTACIÓ: Palau Robert, 14 de novembre de 2006 a les 19 h.


TÍTOL: Com superem les limitacions del llenguatge?
ACTE: Cafès Científics, Tertúlies divulgatives
LLOC DE PRESENTACIÓ: Casa Orlandai, 11 de juny de 2011


TÍTOL: The role of Poetry in the Transmission of Divergent Thinking
ACTE: Helsinky Poetics Conference 2011. TRANSMISSION
LLOC DE PRESENTACIÓ: 27-28th August 2011 at the House of Science and Letters. Helsinky


TÍTOL: El papel de la poesía en la transmisión de pensamiento divergente
ACTE: VIII Festival de Poesía de Quetzaltenango
LLOC DE PRESENTACIÓ: Centro cultural de España en Guatemala. 6 de agosto de 2012


TÍTOL: El impacto del EEES sobre la enseñanza de la terminología.
ACTE: XVII Jornada de la Asociación Española de Terminología (AETER 2017) “La formación en Terminología, un espacio en movimiento”
LLOC DE PRESENTACIÓ: Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Comunicació, 3 de novembre de 2017

ALTRES MÈRITS O ACLARACIONS QUE ES DESITJA FER CONSTAR:

Lexicografia Computacional:

 • Aguilar-Amat, Ana i Vivaldi, Jordi, HISPALEX, Diccionari Electrònic de l’Espanyol, Fujitsu-España, 1993. Diccionari en suport informàtic per a consultes sobre el castellà. Es tracta d’un programa que gestiona el diccionari de paraules del sistema de Traducció Automàtica ATLAS i n’extrau la informació de manera intel·ligible i còmoda per a l’usuari. Conté informació sobre la flexió, la traducció a l’anglès de cada lectura, l’entorn sintàctic incloent-hi complements i adjunts, així com l’ordre no marcat d’aquests sintagmes. També hi ha exemples d’ús, trets semàntics i àrees d’aplicació per a cada entrada, i també un manual de criteris lingüístics per facilitar la seva interpretació.
 • Aguilar-Amat, A., Bel, N., Marimon, M., Soler, D., Tuells, T. (1990): SACL: Spanish Assigner of Category and Lemma. Etiquetador i lematitzador automàtic que no conté cap diccionari, la qual cosa fa que el seu volum sigui petit i que pugui tractar lèxic nou.
 • Aguilar-Amat, A., i Tuells, T. (1990): StarConc. Extractor de col·locacions que permet fer un estudi de freqüències dels patrons de coocurrència d’un corpus.
 • Implementació de l’espai SIGMA per a TFG (TFE) i de la plataforma TFE.uab.cat (2014), per a la coordinació dels Treballs de Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Traducció i Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental (FTIEAO) 2013-2015.

Altres treballs d’investigació (en relació al doctorat i a l’estada en centres de recerca):

 • Edició crítica del Auto de la Quinta Angustia, editat per Joan de Timoneda a València l’any 1558, inclòs al Ternario Espiritual, i reproduït al manuscrit Llabrés (Biblioteca de Catalunya, Consuetes de Mallorca, Ms 1139, 235 fols., s.XVI-XVII).
 • Els americanismes. Treball lexicogràfic comparatiu (sota la direcció de Carlos Subirats Rüggberg, UAB).
 • Unitats lèxiques múltiples a María Moliner, Diccionario de Uso del Español (sota la direcció de Carlos Subirats Rüggeberg, UAB).
 • L’estructura argumental del nom (EUROTRA-España).
 • Jerarquia de trets semàntics per als noms del castellà (EUROTRA-España).
 • Rasgos semánticos para nombres, FUJITSU-España.
 • Pronombres y/o Determinantes y/o Adjetivos. La subcategorizació dels pronoms en un diccionari electrònic (FUJITSU-España).
 • La generación del artículo español en las oraciones traducidas del japonés ATLAS, (FUJITSU-España).
 • Relacions conceptuals i relacions de solidaritat lèxica (FUJITSU-España).
 • Adaptació d’EAGLES L-1 a l’etiquetació del castellà (GILCUB-FBG, MULTEXT).
 • Els trets semàntics i la teoria de conjunts (GILCUB-FBG, TRADE).
 • Aproximación al estudio de las formas fijas, dirigit per J.M. Blecua, 1988-89.
 • Las pausas en la oratoria política, dirigit per Dolors Poch, 1988-89.
 • Síntesis de los diptongos del castellano, dirigit per Joaquim Llisterri, 1988-89.
 • Los diminutivos a la sombra de un corpus de teatro actual, dirigit per S. Alcoba, 1988-89.
 • Tratamiento Computacional de las unidades léxicas múltiples en el sistema de traducción automática EUROTRA, Projecte d’Investigació dins del Programa de doctoratInformàtica i Lingüística, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Qualificació: Excel·lent   
 • Las colocaciones de nombre y adjetivo: Un paso hacia una teoría léxico-semántica de la Traducción. Tesi doctoral, Servei de publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, 1993. Excel·lent Cum Laude.

Comunicacions presentades a Congressos no publicades:

 • Problemas teóricos en la construcción automática de un diccionario de colocaciones, XII Congreso Nacional de AESLA, Barcelona, del 20 al 22 de abril de 1994, organizado por la Asociación Española de Lingüística Aplicada.
 • La terminologia (o els referents culturals) en la traducció de textos jurídics, IV Congrés Internacional de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona, maig de 1998. En col·laboració amb Laura Santamaria i Pere Camino.
 • Arabic, German, and Catalan concept building through complex terms (Avoiding one-way methods during translation), III Jornades de Traducció a Vic, Training Translators and Interpreters: New Directions for the Millenium, 12-15 de maig de 1999. En col·laboració amb Willy Neunzig, Pilar Sànchez, Ouissem Touhami.
 • Reciclatge del traductor professional. 1st International Conference on Specialized Translation, 2-4 de Març de 2000.
 • Formant traductors especialitzats per al proper mileni, XVIII Congrés Nacional AESLA, Barcelona, maig de 2000, en col·laboració amb Ramon Piqué Huerta i Pilar Sànchez Gijón.
 • El traductor informatizado ¿Una nueva profesión o un necesidad?, Taula rodona al XVIII Congreso AESLA, amb la participació de Carmen Valero Garcés (Universidad de Alcalá), Maripepa Palomero (Instituto Cervantes), Anna Aguilar-Amat (Universidad Autónoma de Barcelona), Maribel Tercedor Sánchez (Universidad de Granada)
 • La gestión documental aplicada a la elaboración de un banco de conocimiento especializado. I simposio Internacional sobre Organización del Conocimiento: Biblioteconomía y Terminología. 27 de agosto de 2007. Universidad Nacional Autónoma de México.
 • Conèixer Àfrica (abans de cooperar), Jornada d’actors de cooperació al desenvolupament de la UAB, 17 d’abril de 2008.
 • Building to learn: BACUS-UAB, or terminology training for translators. TKE (Terminology and Knowledge Engineering) 2010 – Presenting terminology and knowledge engineering resources online: models and challenges. Fiontar, Dublin City University (DCU). Dublin, 12-13 Auguts 2010. 
 • “La Terminologia després del 2012”. I Congrés Internacional sobre investigación en Didàctica de la Traducció / VIII Congrés Internacional de Traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 21 i 22 de juny de 2012. Grup didTRAD-PACTE
 • El ego prosaico y el cuerpo poético. «EL CALEIDOSCOPIO AUTORIAL: TEXTUALIZACIONES DEL CUERPO-CORPUS». Del 2 al 5 de diciembre de 2014, Universidad Autónoma de Barcelona, Organitza: Grup Cos i Textualitat, Facultat d’Humanitats.
 • “The role of the graphic representations in linguistic mediation and training of specialized translators” (Pòster). III Congrés Internacional sobre investigación en Didàctica de la Traducció. 7-8 de juliol de 2016. Grup didTRAD-PACTE.
 • “Neural network at the human mind: translators’ hidden layers “ ICAT2E, 2017 International Conference on Advanced Technologies Enhancing Education (ICAT2E2017), March 18-20, 2017, Qingdao, China
 • Aguilar-Amat, Anna & Torres-Hostench, Olga (2017) Cognitive fixing of machine translation. Conference on Translation November 3-4th, 2017: TRANSLATION AND DISRUPTION: GLOBAL AND LOCAL PERSPECTIVES, University of Portsmouth.
 • Olga Torres-Hostench; Pilar Cid-Leal; Marisa Presas (coords.) Ramon Piqué; Pilar Sánchez-Gijón; Anna Aguilar Amat; Adrià Martín Mor, Celia Rico, Amparo Alcina, Miguel Ángel Candel Mora. Con la colaboración de: Laura Ramírez Polo (University of Illinois) Ignacio García (Western Sydney University) Ana Guerberof; Rubén de la Fuente Anabel Blasco (Servei d’Estadística Aplicada de la UAB)
  TÍTOL: Tecnología y metodología durante el proceso de Traducción / Grup Tradumàtica (2017), AIETI, Alcalà, 8 de Març de 2017.

 Participació en seminaris de traducció literària:

7-11 de juliol de 2005
Lipica, Eslovènia. The Golden Boat Workshop. Programa europeu Literature Across Frontiers. Organitzat per Alexandra Buchler & Iztok Osojnik.
List of Participants: Anna Aguilar Amat (Katalonija/Catalonia), Linda Maria Baros (Romunija/Romania), Patrick Beurard-Valdoye (Francija/France), Boris Biletić (Hrvaška/Croatia), Alexandra Büchler (Velika Britanija/UK), Barbara Siegel Carlson (ZDA/USA), Jānis Elsbergs (Latvija/Latvia), Magdalena Horvat (Makedonija/Macedonia), Ana Jelnikar (Slovenija/Slovenia), Esther Kinsky (Nemčija, Velika
Britanija/Germany, UK), Taja Kramberger (Slovenija/Slovenia), Iztok Osojnik (Slovenija/Slovenia), Barbara Pogačnik (Slovenija/Slovenia), Primož Repar (Slovenija/Slovenia).

23-27 octubre 2007
23rd-29th October 2007, Istanbul Book Fair TUYAP, Istanbul. Translation Seminar Workshop organized by Literature across Frontiers. Participants at the translation workshops: Anna Aguilar-Amat (Catalonia), Eva Cox (Flanders), Brane Mozetic and Jana Putrle (Slovenia), Jerzy Jarniewicz (Poland), Ioana Ieronim (Romania), John Barnie (Wales) together with Turkish poets Ataol Behramoglu, Enver Ercan, Seyhan Erözçelik, Birhan Keskin and Adnan Ozer.

16-22 de Març de 2011
Programa europeu “Literature across Frontiers”. Taller de Traducció poètica a Nicosia Xipre, organitzat per Alexandra Buchler & Stephanos Stephanides. Home for Cooperation of AHDR (Association for Historical Dialogue and Research), University of Cyprus, and the EU-funded network Literature Across Frontiers, http://www.ahdr.info/viewevent.php?eid=11
List of Participants:
International Poets: Anna Aguilar-Amat, Catalan language poet, Ana Luisa Amaral, Portuguese language poet, Tadeusz Dabrowski, Polish language poet, Vassilis Manousakis, Greek language poet, 
Sigitas Parulskis, Lithuanian language poet
Cypriot poets: Giorgos Christodoulides, Greek language poet, Gur Gench, Turkish language poet, Niki Marangou, Greek language poet, Jenan Selchuk, Turkish language poet, Stephanos Stephanides, English language poet.
Documental sobre el Seminari dirigit per Stephanos Stephanides. Filmació de Stephen Nugent: http://www.youtube.com/watch?v=T-2GlFDZgu4, with subtitles in English, Greek, Turkish.

27-29 de juny de 2012
IV Jornades de Traducció Quebec-Catalunya. Alliance Française de Sabadell. Organitza Cafè Central. Poetes convidats : Louise Dupré, Jose Aquelin, Anna Aguilar-Amat, Antoni Clapés. Amb la participació de Matthew Tree, Víctor Sunyol, Ricard Ripoll, Sébastien Bauer.

30 de novembre – 3 de desembre de 2013
Participació al Seminari de Traducció de poetes sards a Farrera de Pallars. Poetes convidats: Franco Cocco i Anna Cristina Serra. Poetes catalans participants: Pau Vadell, Anna Aguilar-Amat, Begoña Pozo i Lluís Calvo. Com a traductors: Giagu Ledda i Carles Biosca. De la ILC: Laura Borràs, Iolanda Pelegrí i Xavier Montoliu.

4 de desembre de 2013
Presentació de les traduccions dels poetes sards Franco Cocco i Anna Cristina Serra al català, efectuades en el Seminari de Traducció de Farrera de la ILC 2013. Universitat Autònoma de Barcelona, 4 de desembre de 2013.

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/videos/reproduccio-1192707516892.html?param1=15JornadesConferencies&param2=20ciencieshumanes&param4=TradiInter&url_video=1345664632968

2-6 de juny de 2014
IV Jornades de Traducció Quebec-Catalunya (segona part). Universitat de Montreal, taller de traducció amb Anna Casademont i Joan Ericksen.
Presentació del llibre traduït el 2012 (Biblioteca Olivieri).
Conferència «Stances et Poèmes pour tricentineario»
Festival International de Poésie (Patro Vys) –lectura dels poemes traduïts.

CURSOS IMPARTITS (EXTERNS A LA UAB):

 • BIRMINGHAM, UK, “Knowledge Data Bases in Translation Studies”
 • BACUS: Una olímpiada terminològica als països catalans. Universitat Catalana d’Estiu, Prada 2003.
 • Metàfores africanes, taller a TransLit 2003.
 • Planificació terminològica, màster de Tradumàtica aplicada a la traducció al Sard, Nuoro, Sardenya, gener de 2004.
 • Docència de tercer cicle sobre Terminologia a l’Escola Superior d’Arquitectura, Universitat Politècnica de Catalunya, octubre 2004. Amb col·laboració amb Pilar Sánchez-Gijón i Ernest Abadal.
 • Sistemes conceptuals en contacte, màster de Limba Sarda, Nuoro, Sardenya, abril de 2005.
 • Cursos d’Estiu 2008. Universitat Autònoma de Barcelona. Taller de poesia. Del 21 al 25 de juliol de 2008. La mirada poètica (I) : l’excursió poètica. Professors: Santi Borrell, Ester Xargay. La mirada poètica (II): ironia i mirada lúdica. Professors: Jordi Condal, Carles Hac Mor. La poesia en l’Art. Professors: David Ymbernon, Mart Darder. Recitació: la poesia com a espectacle auditiu i visual. Professors: Josep Pedrals, Laura López. Coordinació: Jaume Pons i Anna Aguilar-Amat
 • Veus de dona en la poesia catalana contemporània (2 hores), dins del curs “La poesia catalana en veu dels seus protagonistes” -4 de maig a 6 de juliol-, en el marc de Gaudir UB, Formació complementària de la Universitat de Barcelona, 18 de maig de 2017.
 • 2-hour presentation by Anna Aguilar-Amat entitled Machine Translation (and I) for students in the Department of Foreign Languages and Literatures at National Taiwan University on 17 September, 2018. Professor Yvonne Tsai, National Taiwan Universitat, <yvtsai@ntu.edu.tw>
 • 2-hour presentation by Anna Aguilar-Amat, 2018-09-16: Can Machine Translation help with literary texts?, Professor Chen-Fang Chen, Department of Chinese language & Literature, National Chi Nan University, Taiwan. chengfan@ncnu.edu.tw
 • 26/08/2019 a 30/08/2019 La dimensión terminológica en la traducció especialitzada. 8 hores de docència. Coordinador WSU: Uldis Ozolins. Director of Academic Programs, Languages, Linguistics, Interpreting & Translation, and TESOL, School of Humanities and Communication Arts, Western Sydney University. Building ED.G.103 South Parramatta Campus Locked Bag 1797, Penrith, NSW, 2751. Mobilit ERASMUS
 • Veus de dona en la poesia catalana contemporània (2 hores), dins del curs “La poesia catalana en veu dels seus protagonistes” -4 de maig a 6 de juliol-, en el marc de Gaudir UB, Formació complementària de la Universitat de Barcelona, 18 de maig de 2017
 • Maig 2023 -Maig 2024: VOLUNTARIAT: Tallers d’escriptura creativa a usuaris de centres de salut mental: Hospital de la Mercè, Espai Polivalent de la Vall d’Hebron, Hospital de l’Esperança
 • Abril 2024, El mirall del poema: taller de Poesia per a dones a Sant Pere de Vilamajor, amb Sílvia Lópe-Ripoll i Corina Oproae
   

 CURSOS I SEMINARIS REBUTS:

 • Festival Summer School – Spoken English, del 8 al 28 d’agost de 1987, Department of extra-Mural Studies, University of Edinburgh, 11 Buccleuch Place, Edinburgh, Scotland, UK.
 • English as a Foreign Language, setembre de 1987, Edinburgh Tutorial College.
 • Stage de perfectionnement de la langue française, Institut du Peyrou, ARC Langues, Montpellier, 1989.
 • 2ème Ecole d’été: Traitement des langues naturelles, organizat per CNET (Centre National d’Etudes des Télécommunications) avec le concours du CERIL (Centre d’Etudes et de Recherches en Informatique et Linguistique) et l’ENSSAT (Ecole Nationale Supérieure de Sciences Appliquées et de Technologies), Lannion (France), del 3 al 7 juliol 1989.
 • Jornades sobre Llenguatge, Cognició i Computació, 25 i 26 de novembre de 1993, Fundació Catalana per a la Recerca, Institut d’Estudis Catalans.
 • Jornades de terminologia panllatina: perspectives i camps d’aplicació. «IV Reunión de coordinación de la Red Panlatina de Terminología -Realiter-«, organitzat per L’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i Unión Latina, Barcelona, 14-16 de desembre de 1995.
 • Primera Escola d’Estiu de Terminologia: monogràfic “Terminologia i models culturals”, Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), Universitat Pompeu Fabra, 14-18 de juliol de 1997.
 • Seminario de Lexicografía, a càrrec del Dr. Luís Fernando Lara del Colegio de México, 26 de gener de 1999, Universitat Pompeu Fabra.
 • Summer School in Language Engineering, Computing Research Laboratory, New Mexico State University, 28 de juny-9 de juliol de 1999.
 • II Seminario sobre la Enseñanza de la Terminología en las Licenciaturas de Traducción e Interpretación en España, Granada, desembre 2002.
 • Jornades de Campus d’Innovació Docent. 17 de setembre de 2004.
 • Seminari sobre elaboració de planes web, UAB.
 • Curs de clown amb Àlex Navarro i Caroline Dream, diciembre 2008.
 • I Congrés Internacional sobre investigación en Didàctica de la Traducció / VIII Congrés Internacional de Traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 21 i 22 de juny de 2012. Grup didTRAD-PACTE
 • Taller d’introducció a l’estadística per als àmbits de la comunicación i de les humanitats. Impartit pel Dr. Jaume Llopis 16 de gener al 26 de març de 2012, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 • 2013, Taller de cap de setmana, El estado del clown, Impartit por Diana Gadish, 27 i 28 d’abril de 10:00 a 14:00.
 • 2013, Curs intensiu de setembre, L’estat del clown, Impartit per Diana Gadish. Del 9 al 13 de setembre a Tragant dansa (Barcelona)de 18 a 20h
 • Curs de portuguès de nivell bàsic (40 hores). Lloc: Casa Amèrica Catalunya, maig-juliol 2014.
 • Curs de portuguès de nivell intermedi (40 hores). Lloc: Casa Amèrica Catalunya, setembre-desembre 2014.
 • Seminari Isabel Lacruz (Kent State University, EUA): “Medidas de esfuerzo cognitivo y demanda cognitiva en posedición”. Durada: 1,30 h. 12 de desembre 2014. Departament de Traducció, Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental
 • Curs de portuguès de nivell superior (40 hores). Lloc: Casa Amèrica Catalunya, maig-juliol 2015.
 • 5 de març de 2016, assistència al XIV Seminari sobre la Traducció a Catalunya (La Traducció a quatre, sis o més mans), Ateneu Barcelonès, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
 • Març 2016, curs online sobre Representaciones culturales de las sexualidades, impartit per Mery Torras Frances i l’equip del grup “Cos i Textualitat” de la Universitat Autònoma de Barcelona, a travès de la plataforma Coursera.
 • 24 de gener de 2017, Seminari en línea: KOEHN, Philipp, «Introduction to Neural Machine Translation”, January 24th, Tue, 2017 3:00 PM – 4:00 PM CET
 • 21 d’abril de 2017, First Permanent Seminar on Tradumàtica (8 h), Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 28 d’abril de 2017, Tradumàtix o la soberania del traductor (4 h), Cerdanyola del Vallès
 • 11 de maig de 2017, assistència a la taula rodona “Everything you wanted to know about Neural Machine Translation!”, Women in Localization, Booking.com office, Barcelona. MODERATOR – Ana Guerberof – Lecturer at UAB and Pompeu & Fabra, writer, researcher, MT & localization expert. PANELISTS: Maxim Khalilov, – Commercial Owner of Translation and Content at Booking.com, Amsterdam. Maite Melero – Senior Researcher at Universitat Pompeu Fabra – UPF. Juan Alonso – Lucy Software (MT solutions), Barcelona. Diego Bartolomé – Tau You (MT solutions), Barcelona
 • 8 juny 2017, Seminari impartit per Jesús Igor Heberto Barahona – Universidad Nacional Autónoma de México. Los métodos estadísticos en la evaluación sensorial de marcas comerciales de café. Servei d’Estadística Aplicada de la UAB. Duració: 1 hora.
 • 21 de juny, Webinar «An introduction to Neural Machine Translation for linguists” per Philipp Koehn, 1 h. Organizat per OMNISCENT Technologies https://omniscien.com/more/resources/webinar/ 
 • 26-29 de juny de 2017, Seminari “Translation Technology and Usability” by Joss Moorkens from Dublin City University, School of Applied Language and Intercultural Studies, Researcher at the ADAPT Centre for Translation and Textual Studies. 16 h.
 • 5 i 6 de juliol de 2017, Curs de la OQD (Oficina de Qualitat Docent), Avaluació continuada en grups grans, 8 h., professor Joan Simon (UB). Núm. De registre 131458/67
 • 14 de juliol de 2017, 2nd Permanent Seminar on Tradumàtica (8 h), Universitat de València.
 • 4/5 de setembre de 2017, Introducció a l’anàlisi estadística per a la recerca en Traducció i Interpretació i Estudis d’Àsia oriental (I). Curs de la OQD (Oficina de Qualitat Docent), impartit per Christian Olalla. Duració: 10 hores
 • 12 de març de 2018, “Tecnoscientific Turn in Translation Studies” per l’investigador Saeid Safari, duració: dues hores.
 • Curs d’anglès per a docents, Servei de Llengües de la UAB, 13-02-2018 a 15-03-2018, 20 hores.
 • 11 de desembre de 2019, “Curso intensivo de Sketch Engine” per Pilar León (Universitat de Granada), 3 hores de duració, FTI-UAB

PARTICIPACIÓ EN TRIBUNALS:

Participació en tribunals de tesis doctorals:

 • PIQUÉ HUERTA, Ramon, Tipologia d’exercicis per a l’adquisició d’una segona llengua i directrius per al disseny d’interfícies d’usuari per a l’aprenentatge de llengües assistit per ordinador. Director: Dr. Frank Borchardt, Duke University, USA.
 • Anna Tort Pérez, Hilando textos: Notas para una lectura hipertextual de la obra de Chantal Maillard.  Directora: Laura Borràs Castanyer (Universidad de Barcelona). Tutora: Meri Torras Francès (Universidad Autónoma de Barcelona). Programa de Doctorado: Teoría de la literatura y Literatura Comparada. Departamento de Filología Española. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Barcelona. President del tribunal: Dr. Raffaele Pinto (Universitat de Barcelona). Secretaria: Dra. Anna Aguilar-Amat (Universitat Autònoma de Barcelona). Vocal: Dra. Núria Rodríguez Lázaro (Université Bordeaux Montaigne). 14 octubre 2014

Participació en tribunals de treballs d’investigació:

 • SEÑORANS, Belén, Antoni Tàpies: Spirit into matter. Facultat de Traducció i d’Interpretació, UAB, 1997.
 • PARRA, Joan, Fonaments de la localització de software. Facultat de Traducció i d’Interpretació, UAB, 10/09/99. Directors: Ricardo Muñoz i Ramon Piqué.
 • ORTEGA, Nieves:  Mecenazgo y Traducción: un estudio de la epístola de Hunayn Ibnishaq a Cali Ibn Yahxà acerca de las obras traducidas de Galeno y de algunas que no han sido traducidas, 29/09/00. Director: Sean Golden.
 • RAWAL, Sameer, La traducció de ‘La Plaça del Diamant’ de Mercè Rodoreda al hindi. Facultat de Traducció i d’Interpretació, UAB, 2005.
 • ROYO i SOLÀ, Raquel, L’anàlisi d’estudis sobre comparació de traduccions: una proposta metodològica, UAB, 12 de setembre de 2007. Directora: Pilar Sánchez Gijón.
 • MIYOSHI, Ayako, La consulta de recursos en el proceso de la traducción, Facultat de Traducció i d’interpretació, UAB, 6 de setembre de 2007. Directora: Marisa Presas Corbella.
 • AZNAR, Òscar, La qualitat lingüística en els treballs de química analítica. Tutor: Josep M. Mestres (cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC). Màster de Correcció i Assessorament Lingüístic, 2012. Tribunal Josep M. Mestres (IEC), Xavier Fargas (TERMCAT) i Anna Aguilar-Amat.

Participació en tribunals de concursos públics i de premis, avaluacions externes:

 • Plaça núm. C3/97. Cos: Professors Titulars d’Universitat. Àrea: Traducció i Interpretació. Perfil: Traducció general Anglès-Espanyol. Departament de Traducció i d’Interpretació. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. BOE de 5 de febrer de 1998.
 • Plaça núm.: 42/98. Cos: Professors Titulars d’Universitat. Àrea: Traducció i Interpretació. Perfil: Traducció Francès-Espanyol, Francès-Gallec. Departament: Traducció, Lingüística i Teoria de la Literatura. Universidad de Vigo. BOE 26 de febrer de 1999.
 • Membre del tribunal per atorgar el premi de doctorat a la millor tesi llegida al Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma durant el període 1993-2000.
 • Plaça núm: 256/TA.Cos: Professors Titulars d’Universitat. Àrea: Traducció i Interpretació.  Perfil: Lingüística aplicada a la Traducció (Anglès). Vocal 2on. Universitat Pompeu Fabra, 11 de setembre de 2001.
 • Membre del jurat del Premi de Poesia Martí i Pol de la Universitat Autònoma de Barcelona en les edicions dels anys 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008.
 • Membre del jurat del II premi especial de poesia Goleta i Bergantí del Masnou 2007.
 • Membre del jurat del premi de poesia Màrius Torres 2010-2014.
 • Membre de la Comissió avaluació línia 6.3_Traducció 2013, Institució de les Lletres Catalanes, concessió d’ajuts a la Traducció demanats per editorials catalanes per a la traducció d’obres literàries en altres llengües (26 de novembre 2013).
 • Membre de la Comissió avaluació línia 6.3_Traducció 2014, Institució de les Lletres Catalanes, concessió d’ajuts a la Traducció demanats per editorials catalanes per a la traducció d’obres literàries en altres llengües (23 octubre 2014).
 • Programmer Committee Member at The 2017 International Conference on Advanced Technologies  Enhancing Education (ICAT2E 2017), Qingdao, China, from March 18 to March 20th 2017.  
  http://icat2e.jimdo.com/,  http://icat2e.jimdo.com/committees/
 • Programa de foment de projectes d’investigació, AGAUR (Agència de Gestió d’Ajust Universitaris i de Recerca), Avaluació de dos expedients de la  Universitat Jaume I, juliol 2017.
 • Membre del jurat dels Jocs Florals de la FTI 2019.
 • Membre del jurat del premi de Traducció 2019 del PEN Club català per les obres traduïdes al Català durant 2018. Lliurament del premi el 26 de setembre de 2019. Guanyador: Pere Comellas(1965)  per la seva traducció de “Teoria general de l’oblit” de José Eduardo Agualusa
 • Revisió d’un article per Treballs de Sociolingüística Catalana, 2019
 • Membre del Comité científic al Congrés internacional «Machine Translation and the challenges of Artificial Intelligence» organitzat per l’Institut Democràtic àrab (Berlín) en cooperació amb el laboratori d’investigació «Traducció i Tipologies dels Textos» universitat de Oran1- Algèria, el dia 26/05 / 2021 per ZOOM. L del congrés : bit.ly/3kUJfFq

Participació en Tribunals de Treballs de fi de Màster (TFM): 

2016: Tribunals avaluació de TFM
Autora: Hong Zhang. Directora: Olga Torres-Hostench
Traducción automática y el aprendizaje del español. Revisión bibliográfica y propuesta
de clasificación de errores.

2017: Tribunals avaluació de TFM
Aitor Murgui, Treball sobre la percepció de la traducció automàtica per part d’usuaris digitals (públic general).
Alessandra Ghiazza, Identificación y evaluación de programas de web scraping (p. ej. import.io) para la compilación de glosarios y bases de dato terminológicas.
Yael Codesal Rubio, Ariadna Pascual Pérez, Localització d’OmniFocus, una aplicació exclusiva de Mac i iOs
Cristina Garriga Comerma, Estudio comparativo de la terminología generada por TA y por TH en inglés y español a partir de un corpus en chino especializado en medicina

2020: Tribunals avaluació deTFM
Ángela Da Mota Salcedo: La traducción audiovisual: análisis de la subtitulación de la conferencia “Maternidad, activismo y democracia” del CCCB
Junlei WU:  Análisis y reflexión sobre la traducción de textos económico-comerciales, textos periodísticos y transcripción del discurso oral
Petra Zaccone: Traducción y periodismo en medio de una pandemia mundial

2021: Tribunals avaluació deTFM

Geng, Fangyishu: Análisis de la traducción del español al chino de colocaciones nominales

Cai Yue: Análisis sobre traducción jurídica español-chino en base de experiencias profesionales

Gao Linxuan: Mediación intercultural, traducción e interpretación en el mundo hispano-chino

Guan Luyan: Análisis y reflexión sobre el trabajo de traducción español-chino en la empresa EurochinaBridge.

Peng Zhang: Problemas sintácticos en la traducción automática del inglés al chino

Mengjia Zhang: Análisis de equivalencias dinámicas de combinaciones léxicas español-inglés-chino en las prácticas profesionales

Ye Liying: Revisión de traducciones publicadas de español a chino

Yuan Shuai: Análisis de los problemas en la traducción de español a chino de la Nomenclatura de la UAB

Participació en Tribunals de Treballs de Fi de Grau (TFG):

2012: tribunals TFG coavaluats
COROMINAS GUILLEN, Roger. Traducció d’un text no narratiu en llengua anglesa


 2017: tribunals TFG coavaluats
Aida Domínguez Puig, Deliciosa traducción. Traducción gastronómica: estudio sobre la evolución de sus procedimientos según la tipología textual.
Tatyana Valentinova Todorova, Interpretación de enlace: La preparación psicológica de los intérpretes. La responsabilidad del intérprete ante posibles deslices.
Ona Guarné Ayuso, La categoría verbal de aspecto y su traducción: estudio comparativo entre el castellano, el catalán y el inglés.
Cristina Martín Carro, La terminología científica en la traducción de «Viaje alucinante» de Isaac Asimov.
Vicent Sanchis Puerto, Traducción en la obra pictórica y escultórica en el arte conceptual.
Silvia de la Cruz Calvo, L’ús de la traducció automàtica entre l’alumnat de quart curs del Grau de Traducció i Interpretació de la FTI.
Irene Ribas Miguel, ¿Existe un español neutro técnico? Análisis comparativo de las publicaciones médicas de ámbito español y ámbito hispanoamericano.
Alba Martinez Nieto, Lenguaje de especialidad: aeronáutica. Traducción comentada de un manual de repostaje de un Boeing 767.

2018: tribunals TFG coavaluats
Bartolomé Àvila, Traducció de textos de moda
Roman Romero, Feminismo en China
Ion Arama, El pas de ferro

2019: tribunals TFG coavaluats
Darnes Carbo, Traducció assaig satíric
Velasco Monroy, Traducció de planes web
Andrea Damunt Hernan, Traducció de textos turístics

2020: tribunals de TFG coavaluats
Samah Bednaoui Remmal: L’associacionisme entorn del món àrab a Catalunya
Marta Jankowska: COMPARACIÓN DE LAS TRADUCCIONES DE HARRY POTTER del inglés al castellano, catalán, francés y polaco
Pablo Rojo García: Situación del lenguaje inclusivo en cuanto al género en la lengua española

2021: tribunals de TFG coavaluats

Etna Martí Piño: Estudi de mots en català relacionats amb els animals i les seves respectives traduccions a altres llengües

Anna Soler Pérez : Traducció i glossari anglès-català de l’article biomèdic “Inflammatory juvenile compound conjunctival nevi”

Oscar Bartolomé Picazo: Spannagel, Mercedes: «Das Palais muss brennen» (2020). ¿Un reflejo de la Austria actual? Análisis de la obra y traducción de un fragmento

PREMIS ACADÈMICS I LITERARIS REBUTS:

 • Englantina d’Or als d’d’ CXLII Jocs Florals de Barcelona, any 2000 amb l’obra Petrolier, publicada a Edicions de la Guerra, València 2003.
 • CXLII Premi Carles Riba, atorgat per Enciclopèdia Catalana i Òmnium cultural, 2000 per l’obra Trànsit entre dos vols, publicada a Ossa Menor, núm. 218, Enciclopèdia Catalana, ISBN 84-8437-193-X. Amb pròleg de David Castillo.
 • VI Premi Màrius Torres atorgat per l’Ajuntament de Lleida (La Paideia), per l’obra Música i Escorbut, Eds. 62, 2002.
 • Premi del Comité I (Lingüística) al VII Simposio Internacional de Comunicación Social, Cuba, gener del 2003 per la comunicació “BACUS: (Base de Conocimiento UniverSitario) una ontología para el lenguaje especializado”.

Altres activitats literàries:

 • Col·laboració amb Aula de Poesia de Barcelona. Lectura de poemes amb Francesc Parcerisas, maig de 1999.
 • Festival de poesia StAnza 2000, Sant Andrews, Escòcia, 4/10/00. Lectura de poemes traduïts per Anna Crowe, amb Francesc Parcerisas i Miquel Desclot. Scotland’s Poetry Festival StAnza 2000
 • Col·laboració al cicle cultural de tardor de Sant Andreu Música i Paraules, 12/11/2000, Ajuntament de Barcelona. Lectura amb David Castillo i Albert Comte.
 • Scottish Poetry Library 2001 (Projecte Ariane, UE)
 • Antologies (Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats). Presentació a càrrec de Jaume Subirana.
 • Col·laboració amb Ardentíssima 2001 (Festival de Múrcia).
 • Setmana de Poesia de Barcelona 2001 (Només la paraula i Viatges i paraules. Poemes al Metro (Ajuntament de Barcelona, Conselleria de Cultura)
 • Jocs Florals de la Universitat Ramon Llull 2001.
 • Taller de poesia de l’Aula de Poesia de Barcelona, desembre 2001
 • Festival de Viladecans, 2002
 • Gènere i Gèneres, Manresa, febrer 2002.
 • València, llibreria RAILOWSKY (C/ Gravador Esteve, 34), març 2002.
 • Uh! Ah! Bé..! Lectures a la Universitat Autònoma, Aula de Poesia de Barcelona, abril 2002.
 • Nadal poètic. Lectura a la UAB amb Dolors Miquel, Josefa Contijoch i Ramon Farrés el 18 de desembre de 2002.
 • Lectura poètica amb David Castillo al Museu d’Art de Girona, 07/02/03.
 • Lectura poètica a Pedreguer (València), 28/02/03.
 • Lectura poètica a la Biblioteca Mercè Rodoreda (Barcelona), 7/03/03.
 • Pirinaigua, 6 i 7 de juliol de 2002, Pallars Subirà.
 • 6 de maig de 2003, Festival de Poesia de la Mediterrània, Pati del Centre Cultural la Misericòrdia, Palma de Mallorca. Presentador: Biel Mesquida. Amb: Carles Rebassa, Ester Xargay, Gaspar Jaén, Hassan El Ouazzani, Immanuel Mifsud, J. Antonio Gonzalez iglesias, JulienBlaine, Manuel Vázquez Montalbán, Ricardo Massari, Salvador Oliva, Tamir Greenberg, Vinyet Panyella.
 • Pirinaigua, 13 de setembre 2003, La Seu d’Urgell.
 • Bar L’Horiginal, 17 de setembre de 2003.
 • Presentació Aula de Poesia de l’Autònoma, 5 de novembre de 2003.
 • Cloenda de TransLit 2003, 14 de desembre
 • Nova Jazz Cava, 20 de gener de 2004, amb Ester Xargay, Carles H Mor i Miquel Àngel Marín (clarinet).
 • Centro Francisca Bonmaison, 5 de febrero de 2004, 19 h.
 • Universidad Autónoma, Plaza Cívica, 11 de marzo de 2004, 11 h.
 • 19-20 de març de 2004 Catània, Sicília. Voci dei Mediterraneo International Poetry Festival in Catania in March 2004. The other poets included in the collection are Mimoza Ahmeti (Albania), Habib Tengour (Algeria), Anna Aguilar-Amat (Catalonia), Mehmet Yashin (Cyprus), Ghjacomu Thiers (Corsica), Hassan Teleb (Egypt), Yves Bergeret (France), Marigo Alexopoulou (Greece), Ronny Someck (Israel), Emilio Isgrò (Italy), Michel Cassir (Lebanon),
  Faisal Taher (Palestine), Alberto Masala and Antonio Are (Sardinia), Sinan Gudzevic (ex-Yugoslavia), Maram Al Massri (Syria), Eloy Santos (Spain), and Moncef Ghachem (Tunisia).
 • Vallgrassa, Garraf, 9 de maig de 2004, 12 h. amb Eduard Escoffet, Carles Hac Mor, Ester Xargay, Miquel Àngel Marín.
 • Centre Francesca Bonnemaison. 11 de maig de 2004, 19 h.Taula rodona sobre literatura femenina. Organitza Marta Segarra i Francesco Ardorino. Amb M.J. Escrivà, Maria do Cebreiro i Sussana Rafart.
 • Centre Francesca Bonnemaison, 22 de maig de 2004. Lectura de dones poetes.
 • Centre Francesca Bonnemaison, 25 de maig de 2204, dins la Setmana de Poesia de la Ciutat, “Dones de la poesia, poetes de la vida”. Lectura de poetes joves.
 • Dimarts poètics. Casa del Llibre, 8 de juny de 2004, 19 h. Amb Josefa Contijoch, Cinta Montagut, Concha Garcia i Rosa Lentini.
 • Museu de Cardedeu, 1 de juliol de 2004, a les 20 h. amb Carles Hac Mor.
 • Fòrum de les Cultures, Espai Dona, 29 de juliol de 2004, de 15 a 17 h. Pensament i paraula poètica.
 • BCN-Granollers, trobada de poetes a Cal Cabrit (Llinars del Vallès). 6 d’agost de 2004, 21 h.
 • Scottish Poetry Library, Edimburgh, 23 de septembre de 2004. Amb Anna Crowe, Miquel Desclot, Brian Johnstone. Llibres artístics de Jean Johnstone.
 • Cadaqués. Lectura amb Carles Hac Mor, Ester Xargay, Vicenç Altaió, Yves Gregori. Taula rodona: “la influència de Dalí en la poesia catalana contemporània”, setembre 2004.
 • Kinzena poètica de Vilafranca. 22 d’octubre de 2004. Amb Montserrat Rodés i Martina Escoda.
 • Marató poetílica. Festa Major de la UAB. 4 de novembre de 2004-11-12
 • 5 de novembre de 2004. Fractals i compromís. Lectura i taula rodona dins el cicle Matemàtiques i poesia, poemàtics. Residència d’Investigadors. Barcelona.
 • 16 de novembre. 19 h. La Tamarita Sala de Graus. Amb Carles Torner.
 • 25 de novembre. 18 h. Teatre de la UAB. Poesia i Física. Amb David Jou, Josep Perelló i Carles Hac Mor.
 • 1 de desembre 2004. Duets a Sant Cugat. Cicle de poesia a San Cugat. Amb Ana Maria Moix.
 • XIX trobada de dones poetes, 9, 10 i 11 de desembre de 2004. Organitza Mujeres y Letras.
 • 22 de març de 2005, I festival de Poesia a Oliva, organitzat per Àngels Gregori.
 • Pirinaigua, 2005, Salt (Girona).
 • 20 d’abril de 2005, presenta Poetes Celtes a l’Horiginal. Amb Anna Crowe, David Greenslade, Mary Branley i Robert Perry.
 • 21 d’abril de 2005, presenta Poetes Celtes a la FTI-UAB. Amb Anna Crowe, David Greenslade, Mary Branley i Robert Perry.
 • 22 d’abril de 2005, presenta i recita. Poetes Celtes a The Quiet Man. Amb Anna Crowe, David Greenslade, Mary Branley i Robert Perry.
 • 3 de maig de 2005, presenta Cony de poetes! al centre Francesca Bonnemaison, dins la Setmana de Poesia de la Ciutat. Poesia jove en diferencial femení.
 • 4 de maig de 2005, participa en la Revista Caminada, dins la Setmana de Poesia de la Ciutat.
 • Poètiques a la Casa Taulé (Sabadell). Dissabte 21 de maig 2005, a les 12 del migdia, en el pati noucentista de l’Alliance Française.
 • 24 de maig al Teatre de la UAB, 17 h, presenta I Trobada de poetes i estudiants.
 • 1 de juny de 2005, Feria del Libro de Madrid, 18:30 h.
 • 2 de juny de 2005, Poesia a Sarrià, Placeta de Sant Gaietà, 20:30 h, amb Carles hac Mor i Josep Pedrals.
 • V jornades de Poesia de l’ACEC, 9 de juny de 2005 a les 19 h. a l’Ateneu Barcelonès. Poesia i Poder. Taula Rodona amb Jordi Virallonga et. al.
 • 2 de juliol de 2005, Poesia als Parcs, al Pla de la Calma (Montseny) a les 22 h.
 • 7-11 de juliol 2005, Lipica, Eslovènia. Translation Seminar «The Golden Boat», organized by Literature across Frontiers. The List of Participants at The Golden Boat Workshop: Anna Aguilar Amat (Katalonija/Catalonia), Linda Maria Baros (Romunija/Romania), Patrick Beurard-Valdoye (Francija/France), Boris Biletić (Hrvaška/Croatia), Alexandra Büchler (Velika Britanija/UK), Barbara Siegel Carlson (ZDA/USA), Jānis Elsbergs (Latvija/Latvia), Magdalena Horvat (Makedonija/Macedonia), Ana Jelnikar (Slovenija/Slovenia), Esther Kinsky (Nemčija, Velika Britanija/Germany,UK), Taja Kramberger (Slovenija/ Slovenia), Iztok Osojnik (Slovenija/Slovenia), Barbara Pogačnik (Slovenija/Slovenia), Primož Repar (Slovenija)
 • 6 d’agost de 2005. Marató poètica a Cal Cabrit (Llinars del Vallés).
 • 19 d’octubre de 2005. Setmana de la Poesia de Bilbao. Amb Josefa Contijoch i Francesc Parcerisas.
 • 3 de novembre de 2005, Festa Major de la UAB, “Sonoritats” 10-12 h. Plaça Cívica.
 • 3 de novembre de 2005. Festival poètic Mahalta, Lleida. Teatre de l’Escorxador. 22 h.
 • 18 de novembre de 2005, 23:30 h. Nit blava, Bar Clàssic. Festival de Poesia de Sant Cugat. Amb Jordi Cervera, Josep Pedrals, MTxell Cucurella, Laia Noguera i Carles Rabassa
 • 23 de novembre de 2005, La Tamarita, 19 h. Amb Miquel Desclot.
 • 30 de novembre de 2005. Cerdanyola, Lloc: espai Enric Granados (pl. Enric Granados, s/n, edifici Altis). Organitza Ramat de Pedres, Cicle poètic “Còdols”. 20 h.
 • 31 de gener de 2006, Perpinyà. Projecte Itineraris. PEN Club. Taula rodona sobre “Llengua i Conflicte”
 • 14 de maig de 2006. Revista navegada. Un recorregut poètic pel Museu Marítim de Barcelona.
 • 10 de maig de 2006. Poesia jove en diferencial Femení. Centre de Cultura de Dones. Centre Francesca Bonnemaison.
 • 17 de maig de 2006. Presentació de la col·lecció Refraccions del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. FNAC Triangle.
 • 11 de juliol de 2006. El Prat de Llobregat.
 • 12 d’agost. Lectura a Cal Cabrit (Llinars) i Sant Pere de Vilamajor (La Rectoria).
 • 23 d’agost de 2006. Festival de Poesia de Helsinki.
 • 6 de setembre de 2006. Presentació de “Poetes de la Vida”. Centre de Cultura de Dones
 • 19 d’octubre de 2006. Festival de poesia a València.
 • 6 de novembre de 2006. Tallers al voltant dels guardonats  pel premi Carles Riba. Òmnium Cultural. 19 h
 • 14 de novembre de 2006. Taula rodona sobre la traducció de ‘Viatge d’un naturalista’ de Darwin. Facultat de Traducció 12 h
 • 14 de novembre de 2006. Dones i Literatura. Amb Esther Tusquets i Ada Castells. Palau Robert a les 19 h.
 • 24 de novembre 2006. Saló del llibre. Amb Anna Maluquer i David Castillo. Palau 1, Fira de Barcelona, Montjuïc, 19 h.
 • 30 de novembre de 2006. Ateneu Barcelonès. Els poetes per a la tradició: Costa i Llobera.
 • 13 de desembre de 2006, presentació de Poetes de la Vida al CCD-Bonnemaison
 • 11 d’abril de 2007, presentació de Poetes de la Vida al CCD-Bonnemaison
 • 12 d’abril de 2007, presenta “Cony de poetes. Poesia jove en diferencial femení” al Bar-llibreria Pla de la Calma de Cardedeu, Pl. Sant Corneli. Ivette Nadal i Laura López.
 • 23 d’abril de 2007 Lectura al casal de Can Malet. 18 h. Amb Vicenç llorca i J.A. Masoliver.
 • 25 d’abril de 2007, homenatge a Pedro Pietri, Lectura al Nuyorica Poets Cafe de Nova York, amb Dionisio Cañas, David Castillo, Melcion Mateu , Urayoán Noel. 
 • 2 de maig de 2007 20 h. Lectura a la llibreria Pròleg. FEM ART’07, 13a mostra d’art de dones de ca la Dona
 • 3 de maig de 2007, presenta 4 poetes de Finlàndia al Bar Horiginal, 20:30 h
 • 4 de maig de 2007, FIN-LAND-ESES al CCD-Bonnnemaison a les 19 h
 • 5 de maig de 2007, Lectura a Sant Pere de Vilamajor, Centre d’Art La Rectoria, 19:30 h. Amb Perejaume, Jordi Cornudella, Merja Virolainen, Jouni Inkala, Anna Lacruz
 • 7 de maig de 2007, presentació de dos volums de Refraccions, col·lecció de poesia de la UAB-QUARKpoesia, David Jou en anglès i “Europa és una dona, antologia de poetes europees vives”, FNAC triangle 19:30 h
 • 8 de maig de 2007, 4 poetes de Finlàndia a la Facultat de Traducció UAB, Aula 2, 12:30
 • 16 de maig de 2007, “Titellaires i poetes” al vaixell Naumon de la Fura dels Baus del port de Barcelona.
 • 17 de maig de 2007, presenta “Cony de poetes. Poesia jove en diferencial femení” al Bar-llibreria Pla de la Calma de Cardedeu, Pl. Sant Corneli. Anna Ballbona i Anna Maluquer.
 • 30 de maig de 2007, Programació Còdols, Lectura a Cerdanyola amb Montserrat Costas, Maria Cabrera i Rodolfo del Hoyo.
 • 31 de maig de 2007, presenta “Mascletà poètica. Poesia feta per homes” a la Facultat de Traducció, Aula 2, 12:30 h
 • 5 de juliol de 2007, presenta “Cony de poetes. Poesia jove en diferencial femení” al Bar-llibreria Pla de la Calma de Cardedeu, Pl. Sant Corneli, amb Judit Ortiz i Yahel Virallonga
 • 6, 7 i 8 de juliol de 2007, Festa de la Poesia a Sitges.
 • 9 de setembre de 2007 Lectura a Berlin, 7th International Literature Festival Berlin (September 4th to 15th, 2007).http://www.literaturfestival.com/
 • 23rd – 29th October 2007, Istanbul Book Fair TUYAP, Istanbul. Translation Seminar organized by Literatire across Frontiers. Participants at the translation workshops: Anna Aguilar-Amat (Catalonia), Eva Cox (Flanders), Brane Mozetic and Jana Putrle (Slovenia), Jerzy Jarniewicz (Poland), Ioana Ieronim (Romania), John Barnie (Wales) together with Turkish poets Ataol Behramoglu, Enver Ercan, Seyhan Erözçelik, Birhan Keskin and Adnan Ozer.
 • 8 de novembre de 2007, Poesia Incontinental, Festa Major de la UAB
 • 25 de novembre de 2007, La Rectoria de Sant Pere de Vilamajor. DOLÇ, DOLÇ, per a la no-violència de gènere.
 • 15, 16 i 17 de febrer de 2008. L’observatori de les arts. Lectura de poemes propis i dels poetes finlandesos Merja Virolainen i Jouni Inkala, amb la dança d’Amèlia Boluda i violoncel de Nabí Cabestany.
 • 29 de febrer de 2008, lectura de poemes a KJCC (King Juan Carlos I of Spain Center, Nova York). Amb Melcion Mateu i Arnau Pons. http://www.nyu.edu/public.affairs/releases/detail/1918
 • 4 de març de 2008, lectura de poemes a la Universitat de Brown (Providence). Amb Melcion Mateu i Arnau Pons.
 • 25 d’abril de 2008, amb els nens de l’escola Montsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages.
 • 22 d’abril de 2008, lectura de poemes a Sant Sadurní, amb Santi Borrell, Carles M. Sanuy, Laia Noguera i Pau Vadell.
 • 12, 13 i 14 de maig de 2008, lectura de poemes a Imatra, Lapeeranta, Kotka. 3 pobles de Finlàndia. Organitza Antonio Altarriba. Arts Council of Southeast Finland.
 • 19 i 20 de maig, lectures a la presó Model dins la setmana de Poesia de la Ciutat 2008. Amb David Castillo, Carles Hac Mor, Jesús Lizano i David Ymbernon.
 • 19 de maig 2008, 19 h, presentació dels nous llibres de Refraccions a l’FNAC: Quàntiques! 10 poetes joves en diferencial femení, i Javier Carnicer, Estuche de lijas – Capsa d’escats.
 • 19 de maig 2008, 22 h, Simbiopoesi. 4 poetes científics al Claustre de l’Institut d’Estudis catalans, organitzat per la Societat Catalana de Biologia dins la Setmana de Poesia de la Ciutat. Amb Assumpció Forcada, David Jou, Josep Perelló. Organitzat per Joan Duran.
 • 29 de maig de 2008, 14 h, Teatre de la UAB, Cantata cromàtica, 25 anys del cor de la UAB. Lletra: Anna Aguilar-Amat, música: Xavier Maristany, direcció: Poire Vallvé.
 • 1 de juny de 2008, 19 h Teatre de Cerdanyola, Cantata cromàtica, 25 anys del cor de la UAB. Lletra: Anna Aguilar-Amat, música: Xavier Maristany, direcció: Poire Vallvé.
 • 29 de juny de 2008, 13 h. Poesia intradisciplinar, la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor.
 • Cursos d’Estiu 2008. Universitat Autònoma de Barcelona. Taller de poesia a càrrec de QUARKpoesia. Del 21 al 25 de juliol de 2008. Coordinació: Jaume Pons i Anna Aguilar-Amat. Continguts: 1) La mirada poètica (I) : l’excursió poètica. Professors: Santi Borrell, Ester Xargay. 2) La mirada poètica (II): ironia i mirada lúdica. Professors: Jordi Condal, Carles Hac Mor. 3) La poesia en l’Art. Professors: David Ymbernon, Marta Darder. 4) Recitació: la poesia com a espectacle auditiu i visual. Professors: Josep Pedrals, Laura López.
 • 10 d’octubre de 2008, 19 h. Taula Rodona. Trobada d’Escriptors Catalans i Cubans. Amb Edel Morales, Francesc Serès i Anna Lidia Vega. Espai Betúlia de Badalona.
 • 19 de novembre de 2008, 19 h, Biblioteca de Banyoles, Club de Lectura.
 • 22 de novembre de 2008, Ajuntament de Sant Llorenç Savall, amb Cèlia Sànchez Mústich.
 • 1-17 de febrer a 2009 estada a la casa per escriptors Vila Kantola a Kotka, Finlàndia.
 • 23 de març de 2009, lectura amb els alumnes de segon de batxillerat de l’IES Lacetània e Manresa. Organitza Sònia Moya.
 • 1 d’abril de 2009. Casa Orlandai. Poetes i Pallass@s amb els immigrants. QUARKpoesia i Amnistia Internacional. Coordinació: Anna Aguilar-Amat
 • 23 d’abril de 2009, 19 h. “Edicions a la vista. Edicions minoritàries i llibres d’artista”. Lectura a la Reial Acadèmia de Bones Lletres.
 • 21 de maig de 2009, 19 h. Presentació de dos volums nous de Refraccions (antologies cubana i catalana de poesia emergent). FNAC de l’Illa-Triangle.
 • 23 de maig de 2009. Porta principal del Liceu, 20 h. Des de Revista Metrotransportada. Poesia al metro. Amb Carles Hac Mor i Cia. Dins la setmana de Poesia de la Ciutat. Anna Aguilar-Amat, Andriy Antoniovskiy, Anna Cardona, Catalina Girona, Francesc Gelonch, Jordi Nopca,  Miquel Àngel Marín i David Ymbernon.
 • 9 de maig de 2009, 19:30. Taula rodona sobre Edicions Minoritàries. Organitza MX Espai. Reial Acadèmia de Bones Lletres.
 • 25 de maig de 2009, 14 h. Poetes i pallass@s al Teatre de la UAB. Dins la setmana de poesia de la Ciutat.
 • 11-15 de Maig de 2010, VI Mayo de las Letras – Mayo Interior, Tucumán, Argentina. Amb: Ricardo Calvo (Argentina), Renatta Torres Nava (México), Alfonso Badillo Dimas, Patricia Suloaga (Chile), Pedro Serazzi (Chile).
 • 15-19 de setembre de 2010, International Literary festival in Lviv. Actuació al Teatre Principal. http://yuryzavadsky.com/801
 • 20 de setembre de 2010 Lectura a Ternópil amb Francesc Gelonch, Núria Martínez, Andry Antonowsky i Iurku Zavadsky a la galeria d’Art XX
 • 21 de setembre de 2010, Lectura a Ternópil mab Francesc Gelonch, Núria Martínez, Andry Antonowsky i Iurku Zavadsky a la Universitat d’Economia, http://www.vimeo.com/15117947
  http://yuryzavadsky.com/page/2
 • 2 d’octubre de 2010, Lectura a Manresa amb Ricard Mirabete i altres poetes. Organitzat per Sònia Moya.
 • 5 d’octubre 2010, Inauguració exposició de Marta Darder «Sóc un àngel als núvols», a la gal·leria Joanich-Alberdi, c/ bruniquer 9, Gràcia.
 • 13 de novembre de 2010, Poesia festiva a la Facultat de Traducció de la UAB amb Francesc Garriga, Francesc Parcerisas, Joaquim Sala, Tomàs Arias, Núria Martínez…
 • 17 de novembre de 2010, Bar Horiginal, «No som ningú» amb Cèlia Sánchez-Mústich i Robbie Perrie (música electrònica desde les fulles de les plantes).
 • 18 -20 de Novembre de 2010, Membre del Jurat premi Màrius Torres de Poesia, ciutat de Lleida.
 • 10 de desembre de 2010, Lectura a Gandia dins del cicle «Saforíssimes».
 • 3 de febrer de 2011, Presentació del llibre Càrrega de Color a la llibreria Laie amb David Jou i Cèlia Sànchez-Mústich. Amb la presència dels editors Jordi Fernando i Maria Dolors Sarriés.
 • 16-22 de Març de 2011, Taller de Traducció poètica a Xipre, organitzat per Alexandra Buchler (Literature across Frontiers). International Poets: Anna Aguilar-Amat, Catalan language poet, Ana Luisa Amaral, Portuguese language poet, Tadeusz Dabrowski, Polish language poet, Vassilis Manousakis, Greek language poet, Sigitas Parulskis, Lithuanian language poet. Cypriot poets: Giorgos Christodoulides, Greek language poet, Gur Gench, Turkish language poet, Niki Marangou, Greek language poet, Jenan Selchuk, Turkish language poet.  Stephanos Stephanides, English language poet.
 • 31 de Març de 2011, Lectura a Oliva amb Dolors Miquel, Àngels Gregori i Teresa Colom (tast poefesta)
 • 1 d’Abril de 2011, Lectura al Teatre d’Oliva (VIIè Festival de Poesia d’Oliva. POEFESTA 2011) amb Rhodah Mashavave, Teresa Colom, Dolors Miquel, Andreu Gomila, Josep Ballester, Carles Torner, María Eloy-García, Ramon Guillem, Pedro Enríquez, Jaume Pont, José Luis Parra.
 • 11 d’Abril de 2011, Lectura a la presó de Quatre Camins amb Pau Gener Galin i els Titellaires Pep Gomez, Andrea Lorenzetti i Xesco Quadras. Música (acordió) de Joan Andreu Reyes.
 • 2-10 de Juliol de 2011, Festival Internacional de Poesía de Medellín (Colombia): 1)     Jericó. Museo de Arte Religioso. Domingo 3 de julio, 4:00 p.m., 2)     La Barquereña, Sabaneta. Lunes 4 de julio, 5:00 p.m., 3)     Biblioteca La Floresta. Martes 5 de Julio, 6:00 p.m., 4)     Bucaramanga. Banco de la República. Jueves 7 de Julio, 7:00 p.m., 5)     Taller de poesía y Lectura en Rionegro. Viernes 8 de Julio, 5:00 p.m. y 7:00 p.m., 6)     Teatro Lido. Poetas españoles. Sábado 9 de Julio, 11:00 a.m., 7) Clausura del Festival en el Cerro Nutibara (todos los poetas)
 • 27-28 d’Agost de 2011, Participació al 7th annual Helsinki Poetics Conference, House of Science and Letters. Presentació de la comunicació ”The role of poetry in Transmission of divergent thinking”. Helsinki Poetics Conference 2011 treballa en col·laboració amb Poetry association Nihil Interit, la Finnish Literary Research Society i el Poetry Moon Festival. 
 • 27 d’Agost de 2011, Lectura al Cafe Mascot, Helsinky. Amb Marlon Brando (EUA), Teemu Manninen (Finlàndia) i poetes Lituans.
 • 23 octubre de 2011, Lectura al Festival de poesia de Sant Cugat, Museu Monastir. Homenatge a Gerard Vergés per 5 premis Carles Riba: Rosa Font, Carles Torner, Albert Roig, Jaume Pont, Anna Aguilar-Amat i Gerard Vergés.
 • 5 de Novembre de 2011, Lectura d’un conte per AfriCat a favor d’una escola de la República del Congo. Amb Ester Franquesa i Francesc Morata.
 • 10 de Novembre de 2011, Festival Poètics a la Casa Amèrica Catalunya. Lectura i presentació dels poetes. Hi participen Ewor (Mèxic), Mayra Oyuela (Honduras), Peru Saizprez (Perú-Madrid) i Pep Bou.
 • 17-18 de Novembre 2011, jurat dels Premis Màrius Torres, ciutat de Lleida.
 • 7 de gener de 2012, Lectura a Le Jardin, C/ Burdeos 31, Barcelona, amb Roser Amills, Txus Garcia, Pura Salceda, Sonia serrabao, Agustín Calvo Galán…
 • 22-25 de Març de 2012 – Presentació poètica de Barcelona a Copenhaguen (Denmark). Amb David Carabén. Københavns Hovedbibliotek – STUDIESKOLEN
 • 8 de Maig de 2012 – Lectura a l’Espai Mallorca: Miscel·lània quàntica, amb Jordi Mas López – Tankes, Andry Antonovsky i Catalina Girona – Poesia ucraïnesa, Marta Darder – micro_accions, Josefa Contijoch – work in progres, Anna Aguilar-Amat – poemes traduïbles
 • 12-17 de Maig de 2012 – Festival Internacional de poesia a El Salvador. El turno del Ofendido. Sábado 12 de mayo: Inauguración en Nahuizalco, Sonsonate. Lunes 14 de mayo: Auditorio de Derecho, Universidad de El Salvador. Martes 15 de mayo: Instituto Nacional Simón Bolívar de Santo Tomas, San Salvador. Miércoles 16 de mayo: Centro Cultural de Mujeres Jóvenes -Las Dignas-, San Salvador. Jueves 17 de mayo: Auditorio de Derecho, Universidad de El Salvador. Viernes 18 de mayo: Instituto Nacional Francisco Morazán de San Salvador.
 • 17-25 de Maig de 2012 – Festival de poesia a Honduras. El turno del disidente.
 • 27-29 de juny de 2012 – IV Jornades de Traducció Quebec-Catalunya. Alliance Française de Sabadell. Organitza Cafè Central. Poetes convidats : Louise Dupré, Jose Aquelin, Anna Aguilar-Amat, Antoni Clapés. Amb la participació de Matthew Tree, Víctor Sunyol, Ricard Ripoll, Sébastien Bauer.
 • 11 de juliol de 2012, Lectura a aDa Gallery, C/ del Salvador 8, amb Tomàs Arias, Roser Amills i Pau Gener-Galin.
 • 12 de juliol de 2012, Festival de Poesia de Sants Vicenç dels Horts, amb Jordi Virallonga, Vassilis Manousakis, Màrius Sampere, Estel Solé.
 • 6-10 d’agosto de 2012. VIII Festival de Poesía de Quetzaltenango, Guatemala.
 • Març-Desembre 2012, presentació els conferenciants del cicle «La ciència vista pels poetes», Bibliteca Marc de Vilalba, Cardedeu. Conferenciants convidats: Antoni Clapés (Informàtica), Màrius Serra (Lingüística), Fidela Frutos (Arquitectura), Jaume Terradas (Ecologia), Josep Maria Gili (Oceanografia), David Jou (Física), Àngel Terrón (Química). Rep una subvenció (5000 €) de la Convocatòria 2012 per a divulgació de la ciència, núm. 2012ACDC00193. Titular: de Aguilar Amat Castillo, Ana. Projecte/CC : LZ610716 / D044100. http://www.diba.cat/web/butlletins/butlleti/-/butlletidigital/detallIndex/BIBLIO/52/24758?controlPanelCategory=portlet_BoletinPrensa_WAR_BoletinPrensaportlet, http://pagines.uab.cat/quarkpoesia/content/agenda
 • 01/12/2012. Homenatge a Francesc Casas i Amigó  (1859-1887) – 125 anys de la mort del Poeta del Vallès. Era de Can Suari. Intervenen: Anna Ballbona, Pau Gener-Galin, Esteve Plantada, Ivette Nadal i Anna Aguilar-Amat.
 • 18-19 de novembre 2012, jurat del premi Màrius Torres, Ciutat de Lleida.
 • 18 de març de 2013, Antic Teatre. TOCS de TICS, poemes d’Anna Aguilar-Amat acompanyats per la cantant Mariona Sagarra, la ballarina Amèlia Boluda, la video artista Marta Darder, la traductora Catalina Girona. Organitza Aula de Poesia de la UB.
 • 1-22 juny de 2013, Festival d’estiu a Sant Lluch. Amb Catalina Girona i Joan Vinuesa. Organitza Marta Darder.
 • 13-20 juliol 2013, Poesia des dels balcons, homenatge a Salvador Espriu. Riba-Roja d’Ebre. Organitza Josep Maria Viñas.
 • 7 de setembre de 2013, Poesia entre almenas, Manzanares El Real (Madrid), Castillo de los Mendoza, Sexta vocal banda de poetas, Cloti Guzzo, Alex Kata
 •  25 d’octubre de 2013. Lectura a “Tocats de Lletra 2013. Resistents cercatasques poètic”. Manresa, Galeria d’Art 28 m2, amb JOSEP PEDRALS, i a La Peixera amb MIREIA CALAFELL, ANNA GARCÍA GARAY, MERITXELL NUS, ESTEVE PLANTADA, PAU VADELL, JOSEP PEDRALS i ANNA VALLBONA
 • 14-15 novembre de 2013, membre del jurat del premi de poesia Màrius Torres. Ciutat de Lleida.
 • 26 de novembre de 2013, membre de la Comissió de valoració subvencions a la traducció. Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural | OSIC, Departament de Cultura
 • 30 de novembre a 3 de desembre de 2013, participació al Seminari de Traducció de poetes sards a Farrera de Pallars. Els dos poetes convidats: Franco Cocco i Anna Cristina Serra. Els poetes catalans participants: Pau Vadell, Anna Aguilar-Amat, Begoña Pozo i Lluís Calvo. Com a traductors: Giagu Ledda i Carles Biosca. De la ILC: Laura Borràs, Iolanda Pelegrí i Xavier Montoliu.
 • 4 de desembre de 2013. Presentació de les traduccions dels poetes sards Franco Cocco i Anna Cristina Serra al català, efectuades en el Seminari de Traducció de Farrera de la ILC 2013. Universitat Autònoma de Barcelona, 4 de desembre de 2013. http://www.uab.cat/servlet/Satellite/videos/reproduccio-1192707516892.html?param1=15JornadesConferencies&param2=20ciencieshumanes&param4=TradiInter&url_video=1345664632968
 • 14 de desembre de 2013, Lectura al IV Festival de Jardins de la Poesia. Festival de la paraula i les seves transversions. A Girona, El Cercle.Amb Diego Matarucco.
 • 31 març – 5 abril 2014. 6º Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico. Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS POETAS:  Blanca Salcedo y Leopoldo Castilla de Argentina, Adriano de San Martín de Costa Rica, José Luis Moreno de Cuba, Otoniel Guevara de El Salvador, Miquel Lluís-Muntané y Anna Aguilar-Amat de España, Ralph Nazareth de India, Roberto Arizmendi y Jorge Posada de México, Isolda Hurtado de Nicaragua, Consuelo Tomás de Panamá, Miguel Ángel Meza de Paragua, Wellington Castillo de Perú, Chiqui Vicioso y Marianela Medrano de República Dominicana, Luis Marcelo Pérez de Urugua y José Millet y Caneo Arguinzones de Venezuela.
 • 22 d’abril de 2014, Lectura de poesia a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu. Revetlla Poètica de Sant Jordi: Deversets
 • 24-27 abril 2014. Luxembourg – Printemps des Poètes. Centre Català de Luxemburg & Center Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster. http://www.prinpolux.lu/avril2014.htm, Avec les poètes: Elisa Biagini (Italie), Arno Camenisch (Suisse), Gillian Clarke (Royaume-Uni/Pays de Galles), Ariane Dreyfus (France), Guy Helminger (Luxembourg), Werner Lambersy (Belgique), Fátima Marinho (Portugal), Valeriu Matei (Moldavie), Paul Mathieu (Belgique), Marts Puja-ts (Lettonie), Angelika Reitzer (Autriche), Adam Wiedemann (Pologne), Menno Wigman (Pays-Bas)
 •  15 de maig 2014, Setmana de Poesia de la Ciutat, “Premiats amb el Carles Riba”, Biblioteca Jaume Fuster, amb Màrius Sampere, Feliu Formosa, Ponç Pons, Pere Rovira, Marc Romera i David Castillo.
 •  19 de maig de 2014, Setmana de Poesia de la Ciutat. POPES: POetes i PallassES. Poetes: Sílvia Bel Olid, Mireia Calafell, Cèlia Sànchez Mústich. Pallasses: Fanny Giraud, Diana Gadish, Alba Sarraute. Piano: Jorge Sarraute.
 • 18-19 de Juliol 2014, Poesia des dels balcons, homenatge a Montserrat Abelló. Riba-Roja d’Ebre. Organitza: Josep Maria Viñas
 • 26-30 d’agost de 2014, LUNA DE LOCOS el festival VIII Festival Internacional de Poesía en Pereira (Colombia). Con los poetas de CANADÁ: Denise Desautels, Gaston Bellmare / MÉXICO: Víctor Mendiola / COSTA RICA: Osvaldo Sauma / República Dominicana: Soledad Álvarez / Argentina: Teresa Arijon y Barbara Belloc / España: Jesús Munarriz, Juan Vicente Piqueras, Eduard Sanahuja, Anna Aguilar Amat, Antonio Praena / Colombia: William Ospina, Horacio Benavides, Orietta Lozano, Marga López, Luis Fernando Mejia, Luis Fernando Macias, Felipe García Quintero, Clara Arango,  Hellman Pardo, Federico Díaz Granados, Lucia Estrada, Carlos Eduardo Pelaez, Uriel Giraldo, Jaiber Ladino, Alejandro Velásquez León, Andrés Galeano, Luz Dary Gil Montealegre, Ninfa Marín Escudero y Antonio Leyva.
 • 3-5 octubre 2014, 3rd to 5th October, Cambridge Jocs Florals Revival (www.cambridgejocsflorals.com), organitzat per l’Assamblea de Catalunya (ACN). Place: The Cambridge Union Society (www.cus.org). Amb: Dan Eltringham, Mireia Calafell, JANSKY (Jaume Reus & Laia MaLo), Matthew Tree, Michael Strubell, Germà Bel, Cristina Viti’s, Anna Gual, Albert Pellicer, Montserrat Costas, Tim Atkins, Frances Kruk, Jaume C. Pons Alorda, Jeff Hilson, Jèssica Pujol, Sarah Kelly, William Rowe, Aurélia Lassaque, Francesc Gelonch, Rusó Sala.
 • 18 d’octubre 2014. Lectura “Tocats de Lletra”, Manresa. El desig: poemes llargs i curts. Amb el pianista Marc Vernís. Coorganitzat per l’Ajuntament de Manresa i el Gremi de Llibreters de Catalunya.
 • 4 novembre de 2014, Presentació del CICLE DE Conferències: “Mons femenins, religions i creences: Les dones parlen. Diàlegs per a noves relacions de gènere des de l’àmbit espiritual”. 15 conferències (4/11/2014-15/12/2014). Organitzat per AfriCat. Conferència inaugural de Teresa Forcades. http://pagines.uab.cat/quarkpoesia/sites/pagines.uab.cat.quarkpoesia/files/Invitaci%C3%B3_Dones_religions.pdf
 • 13-14 novembre 2014, jurat del premi de poesia Màrius Torres de Lleida.
 • 29 novembre 2014, cloenda del Festival de poesía PAM! de Cardedeu, amb Josep Pedrals, Pau Vadell, Jaume Pons Alorda, Antònia Massanet.
 • 12 de març 2015, presentació poemari de Josefa Contijoch “Baix continu”, llibreria Laie
 • 19-22 juliol 2015 Festival de poesía de Riba-Roja d’Ebre, Poesia des dels balcons, homenatge a Joan Brossa. Organitza: Josep Maria Viñas
 • 18 setembre 2015, I Festival de poesía de Gironella, amb Núria Pujolàs (Núria Miramelsmots), Lali Ribera, Montserrat Aloy, Montserrat Butxaca, Vicenç Zumajo
 • 22-28 octubre 2015, IFOA (International Festival of Authors), Toronto, Canadà. Amb Àlex Susanna, Jadranka Vrsalovic-Carevic, Flavia Company, Marc Pastor, Jordi Puntí, Toni Sala, Martí Sales, Francesc Serés i Teresa Solana.
 • 13 abril 2016, La gran aventura (Homenatge a Simone de Beauvoir) a l’Institut Francès, amb motiu de l’exposició “J’accepte la gran aventure d’être moi”, amb obres de Marta Darder, Esther Xargay et al. Publicat a la revistaEL JARDÍ DE SANT GERVASI, http://eljardidesantgervasi.cat/esdeveniment/jaccepte-la-grande-aventure…
 • 8 de juny 2016, Lectura a Manresa, Centre cultural Les Bases, amb Sònia Moya i Jordi Vintró.
 • 28 de gener de 2017, Lectura a la llibreria La Impossible (c. Provença, 232), amb Ricard Mirabete i Meritxell Cucurella-Jorba
 • 30 d’octubre de 2016, lectura de poemes al KGB Bar, 85 East 4th Street, Nova York. (En el marc d’una estada a Ledig-House, OMI Center). Amb Laksmi Pamuntjak (Indonesia), Diana Evans (Nigeria, UK), Alan Harris (Welsh), Laura Walter (EUA), Allison Amend (EUA), Namwali Serpell (Zambia, EUA), Annie-France Mistral (France), Tung-Hui Hu (China, EUA), Tsering Lama (Nepal, EUA), DW Gibson (EUA), Rien Kuntari (Indonesia), Juha Itkonen (Finlàndia).
 • 8 de novembre de 2016, Lectura al festival Acròbates, Hospitalet de Llobregat, http://festivalacrobates.com/espectacles/anna-aguilar-amat-al-festival-acrobates/
 • 20 d’abril de 2017, Lectura a l’Estudi d’en Vidal, organitza Cercle Artístic de Sitges, amb Joan Duran i Vinyet Panyella
 • 10 de novembre al 23 d’abril 2017, D’ONES: (R)evolució de les dones en la música, Palau Robert de Barcelona Sala 3. Immersió sonora i documental en l’univers musical femení dels Països Catalans a l’exposició 1.000 artistes femenines al llarg del darrer segle a través de composicions, cançons i videoclips. Organitza la Generalitat de Catalunya, amb el comissariat del grup Enderrock (Helena Morén Alegret) i el suport de l’Institut Català de les Dones.
 • 4 de juliol 2018, Taula Rodona: Referents disruptius dins la poesia femenina contemporània a la Biblioteca Francesca Bonnemaison. Roser Domènech Oliva Luna Miguel Núria Martínez-Vernis. Modera: Anna Aguilar-Amat.  Col·labora: Llibreria Pròleg. Organitza: Convent de Sant Agustí.
 • 22 de setembre de 2018, Poetry Festival of Taipei (Taiwan), “Take the Catalonian way”, seminari poetic sobre la meva poesia i Catalunya. http://poetryfestival.taipei/2018/content.html?CW4MPAA5AGFUYQxsAzBVbQ%3D%3D , http://poetryfestival.taipei/2018/content.html?BWIAMFZvUTAIPVU1UmRXbQ%3D%3Dhttp://poetryfestival.taipei/2018/content.html?UzRSYgc%2BB2YDNgRkCD4FOQ%3D%3D
 • 17 de novembre de 2018, Homenatge a la Festa de la Poesia de Sitges, a la Plaça dels Artistes de Sitges, amb Cèlia Sànchez-Mústich, Joan Duran i Laura López
 • 6 d’abril de 2019, DanzARTE, Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor amb Dolo Navas et al.
 • 9 de març de 2019, Dona, dona’m Art, trobada d’artistes plàstiques i poetes a La Rectoria de Sant Pere de Vilamajor. Organitza QUARKpoesia, coordina: Glòria Ortega, Balis Catmí i Anna Aguilar-Amat
 • 23 d’abril de 2019, Subjective poetry, objective country. The Fruitmarket Gallery, Edinburgh, UK
 • 27 d’abril de 2019, LOOK, A BOOK, recital amb comentaris de la traducció a l’anglès dels poemes originals en català i castellà, amb Anna Crowe, Edinburgh, UK
 • 9 de maig de 2019, Un diàleg amb Felícia Fuster, Fundació Felícia Fuster, recital a càrrec de Tònia Passola, Joana Bel, Ramon Farrés, Rosa Font, Isabel Ortega, Ester Pou, Francesc Prat, Anna Aguilar-Amat, Teresa Costa-Agramunt i Josefa Contijoch.
 • 11 de maig de 2019, recital Ànimes de maig per Anna Aguilar-Amat i Ivette Nadal, Espai Ruscalleda Art, Llinars del Vallès, dins l’exposició LlinARTS.
 • 25 de maig de 2019, recital a la Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor amb Dolo Navas, DIVERSITAT ART.
 • 9 d’octubre de 2019, presentació de ‘Desintegrar-se’ per Ester Xargay, a l’Horiginal, Bar LaRubia
 • 21 d’octubre de 2019, Ràdio Vilamajor, entrevista sobre el Dia de l’escriptora africana, amb Jean Bosco-Botsho
 • 7, 8 de novembre de 2019: Dia de l’escriptor africà a la Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor, organitza AFRICAT i QUARKpoesia. Amb Maria Lucchetti, Laida Memba, Beatrice Duodu, Agnes Agboton, Sílvia Albert Sopale, Marga Mbande, Jean Bosco-Botsho, Cristina Gomez, Ricard Ginjaume, Anna Aguilar-Amat
 • 25 de novembre de 2019, Escriure: monogràfic Aguilar-Amat. Lectura de poesia a la Llibreria Jaime’s, organitza Francesc Parcerisas
 • 22 de febrer de 2020, “Petites històries de fred i calor”, amb Pau Gener Galin, Espai Ruscalleda AT, Llinars del Vallès, dins l’exposició “Mirades d’hivern”
 • 6 de març de 2020, «Dones i creativitat», Centre d’Arts Santa Mònica. Amb Josefa Contijoch, Meritxell Cucurella-Jorba, Sònia Moya i Maria Isern (poetes), Magalí Sare i Marta Roma (instrumentistes), Nàdia Pessarrodona (dansa)
 • 4 de juliol de 2020, presentació de «Nua cendra» de Joan Duran al Centre la Malvasia de Sitges, amb Odiel Arqué.
 • 6 d’agost de 2020 – Recital ‘Amb el símbol d’infinit’ homenatge a Mazoni, a Sitges amb Cèlia Sànchez-Mústich, Joan Duran, Odile Arqué, Anna Bou.
 • 20 de novembre de 2020 – POEfesta a Oliva (València) amb Ben Clark, Àngels Gregori, Blanca Llum Vidal et al. 
 • 14 de desembre de 2020, Espai Ruscalleda Art – recital Dies curts, versos llargs, dins l’exposició ‘Petit format’, amb Tomàs Arias
 • 24 d’abril de 2021, «Llibres escrits a Vilamajor», una conversa entre dues de les escriptores del nostre poble, Anna Aguilar-Amat i Teresa Sagrera, al Centre d’Art la Rectoria (Fundació la Rectoria de Vilamajor Fundació Privada). Un diàleg entre poesia i prosa.
 • 25 de novembre de 2021, «Nua cendra de Joan Duran a La Calders – Expo Jordi Pagès», recital amb Laia Llobera i Joan Duran
 • 17 de març 2022, Vetllada poètica amb Jaume Arnella i Ivette Nadal, Llibreria Anònims de Granollers.
 • 21 i 22 d’abril del 2022: Xaranga poètica (Passacarrers de Poesia). A Sant Antoni de Vilamajor amb Joan Vinuesa, la Laia Carbonell, la Sílvia López-Ripoll, la Corina Oproae, la Teresa Sagrera, el Vicenç Zumajo, la Montse Aloi, el Vicente García-Campo, la Pepa Armenté. Ho organitza: Anna Aguilar-Amat, Cristina Gómez (Biblioteca Joana Raspall), Elena Pino.
 • 25 de juny de 2022, «Fent femení els escacs». Taula rodona a Auditori de Llinars. Organitza Club d’Escacs de Llinars. Amb Ana Matnadze (jugadora), Marta Amigó (Federació Catalana d’Escacs). Modera: Ana Bonals
 • 22-27 d’agost de 2022, «Jornades de Poesia i Vi» (Dnevi Poezije a Vina). Estada/Taller a la residència d’artistes de Ptuj amb Ales Steger, Simona Skrabec, Jordi Julià, Ana Svetel, Anna Gual, Ivan Dobnik, Milan Jesih. Llegint a Zemljevid amb Chus Pato, Carolyn Forché, Tomasz Rozycki et al.
 • 3 d’octubre de 2022, Ressenya del llibre de poemes de Cèlia Sànchez-Mústich, ‘Mudança endins‘ (Tanit 2022). Publicat a https://www.eltemps.cat/article/18069/celia-sanchez-mustich-o-la-calma-destimar
 • 22 d’octubre de 2022, Jornada Apoteòsica a El Konvent (Manresa). Amb ANNA AGUILAR-AMAT JORDI VALLS POU, MANOLI MANSILLA, GERARD VILARDAGA, LAIA RABINAT, SANTI MONTAGUD, LAIA CARBONELL, ANNA VILÀ, JOAN VIGÓ, CLARA M. CLAVELL, ALBERT CLARAMONT, MATILDE OBR , NÚRIA PUJOLÀS ,ELENA SIXT JUDIT ORTIZ, MONTSERRAT ALOY, ANNA TOMÀS, POL PAGÈS BONNÍN, JOAN GENER BARBANY, ALÍCIA CAYUELA, RICARD GRELL
 • 15 d’abril de 2023, Lletra-Guarits, Espai Rusceiveda Art, Llinars del Vallès. Amb: Anna Aguilar-Amat, Sílvia López-Ripoll, Joan Mauri, Corina Oproae, Jaume Parra, Antonio Velasco, Joan Vinuesa
 • 7 de juny del 2023, Homenatge a Gabriel Ferrater. Lectura poètica. Biblioteca de Sant Quirze del Vallès. Organitzat per Enric Sullà, Club Gabriel Ferrater.
 • 9 de novembre de 2023: Llibreria Pebre Negre del Clot, Presentació de Montse Costas (Morir en hora punta). Ed. Lapislátzuli
 • 1 de desembre del 2023: Homenatge a Raimon. Llibreria Documenta. Amb Josep Antón Soldevila, Maria Teresa Ferrer, Emili Bou, Miquel Lluís Muntaner, Antoni Ribas, Xavier Valdivieso. Ho organitza: Port de Poesia (ACEC)
 • 2 de març de 2024, VINCLES a l’ombra de Safo, exposició i recital de 8 poetes i 8 artistes plàstiques al Centre d’Art La Rectoria de Sant Pere de Vilamajor, coordinat amb Glòria Ortega. Poetes: Núria Pujolàs, Amàlia Sanchís, Marta Darder, Cèlia Sànchez-Mústich, Àngels Marzo, Blanca Llum Vidal, Raquel Santanera, Anna Aguilar-Amat. Artistes plàstiques: Maïs, Marta Chinchilla, Georgina Misser, Glòria Izquierdo, Glòria Auleda, Mia Martí, Núria Rosell, Glòria Ortega
 • 14 d’abril de 2024, Presentació del llibre «Galop de sang» de Joan Duran a la Malvasia de Sitges amb Jaume Pons Alorda, Vinyet Panyella i Cèlia Sànchez-Mústich. Acompanyament musical de Juzz &Mercè i Tecla Duran.
 • 17 d’abril de 2024, Participació amb el projecte «Escola i Poesia» dirigit per Alfons Navarret, València.
 • 27 d’abril de 2024, Recital amb «Denominació d’Origen (DO) poesia» a la Garrotxa de l’Empordà amb Òscar Sagué et al.
 • 26 de maig de 2024, recital a Sant Francesc, Formentera en Homenatge a Joan Francesc López Casasnovas, amb Teresa Ferrer Escandell, Josep Anton Soldevila, Apolonia Serra, Vicent Tur, Iosune Arriaran, José Luis Pérez, Esteve Portas, Joan Ferrer
 • Activitat audiovisual, direcció de documentals:

2016
Vehemència i poesia a l’Ebre, Catalunya un riu. Documental de 32 minuts sobre la vinculació dels festivals de poesia i el Territori. Filmat a la Ribera d’Ebre a partir del “III Festival de poesia des dels balcons de Riba-roja d’Ebre”. Direcció i realització: Anna Aguilar-Amat; fotografia: Aleix Gallardet, muntatge i realització: Núria Roldós Segarra.
Projeccions: 28 de maig, Móra d’Ebre (Festival Litterarum, Fira del llibre ebrenc). 9 de juny, Cinemes Girona (Barcelona), 3 de juliol, Teatre de Sarrià (Barcelona), 15 de juliol Riba-roja d’Ebre, IV Festival de poesía des dels balcons. 10 de Novembre Sala Cinema UAB Plaça Cívica (Festa Major de la UAB).

https://youtu.be/9p6b_elTENE   VOSEnglish

https://youtu.be/6TCrfa_syBI   VOSCastellano

https://youtu.be/6TCrfa_syBI  VO Català

2017
Dies de poesia a Sitges: calma, bullici, goig. Documental de 45 minuts sobre la sobre la vinculació dels festivals de poesia i el Territori. Amb motiu de la X Festa de la Poesia a Sitges i la coincident Festa de l’Orgull Gay (Gay Pride Parade) que tingueren lloc els dies 16, 17 i 18 de juny de 1016. Direcció i realització: Anna Aguilar-Amat; fotografia, muntatge i realització: Núria Roldós Segarra.
Projeccions: 8 d’agost de 2017, Sala d’actes del Retiro de Sitges. 2 de novembre de 2017, Casino El Prado, 9 de novembre de 2017, Sala Cinema de la UAB.

https://www.youtube.com/watch?v=5rXbon9HY2g (subtítols en català, castellà i anglès)